Ära viska vanu patareisid ja kasutatud akusid tavaprügi hulka – see on ohtlik.

kasutatud patareide ja vanade akude kogumine

Iga patarei või aku, mis on visatud tavaprügi konteinerisse, on loodusele ja inimestele ohtlik. Seetõttu on oluline, et need jõuaksid spetsiaalsetsse kogumiskastidesse, et säästa loodust ning säästa uute akude ja patareide tootmiskuludelt.

Kui vanad patareid ja kasutatud akud satuvad tavaprügi hulka, siis on need ohtlikud inimeste tervisele ja kahjulikud keskkonnale.

Tavaprügi hulka visatud kasutatud akud ja vanad patareid jõuavad prügimäele või suunatakse koos olmeprügiga põletusjaamadesse. Kui patareid ja akud satuvad loodusesse või ladustatakse jäätmehoidlates, siis on need ohtlikud. Seda põhjusel, et nendes sisalduvad keemilised elemendid on mürgised. 

Eriti ohtlik on olukord siis, kui akud ja patareid satuvad põletusahjudesse koos tavaprügiga. Kiiresti kuumutades lähevad patareides ja akudes sisalduvad vedelikud keema ja lõpuks plahvatavad. Plahvatuse käigus erituvad ühendid satuvad ümbritsevasse keskkonda ja lendudes võivad sattuda ka inimeste organismi.

Eestis kogutakse akusid ja patareisid jäätmejaamades ning nende müügikohtades. Kasutatud akude ja vanade patareide kogumiskaste võid leida nii toidupoodides, tanklates kui ka elektroonikaseadmete müügikohtades. Kõik müügikohad, kes müüvad uusi akusid ja patareisid on kohustatud korraldama vanade akude ja kasutatud patareide tasuta vastuvõttu.

Akudes ja patareides kasutatavaid aineid (n.t. plii, liitium ja koobalt) on keeruline loodusest kätte saada ning nende ainete allikad on piiratud. Just seepärast on äärmiselt oluline, et akudes ja patareides sisalduvaid väärtuslikke materjale suunatakse tagasi ringlusse võimalikult suurel hulgal. Kui kogume kasutatud akud ja vanad patareid kokku liigiti, siis võimaldab see juba kasutatud materjalide taaskasutamist uutes akudes, patareides ja teistes toodetes.

Vastavalt Keskkonnaagentuuri andmetele suureneb akude ja patareide tootmine järgmisel kümnendil ligi kümme korda võrreldes tänasega ning 2040 aastaks võib akude ja patareide jäätmete hulk suureneda ligi 700 korda. Seoses trendiga hoogustub ka nõudlus maavarade järele. Maavarade kaevandamine on keskkonnale koormav ja kallis tegevus ning see ohustab ka elurikkuse püsimist.

Vii kasutatud patareid ja vanad akud kindlasti spetsiaalselt selleks loodud kogumiskohta

patareide kogumine
Foto: Keskkonnaministeerium

Patareid tuleb kindlasti kokku koguda ja viia tagasi kas jäätmejaama, patareide kogumiskohta või siis nende müügikohta. Nii saab igaüks anda oma panuse kliimamuutuste pidurdamiseks, keskkonna säästmiseks ning inimesele kahjulike mõjude vähendamiseks. Kui kogud kasutatud patareid ja vanad akud kokku selleks ettenähtud kogumiskastidesse ja veendud, et need ei satu tavaprügi hulka, siis aitad kaasa CO2-jalajälje vähendamisele ning väärtuslike metallide taaskasutamisele.

Iga tavaprügi hulka visatud vana aku või kasutatud patarei on ohtlik. Iga kogumiskasti viidud aku või patarei aitab hoida loodust ja säästab uute akude ja patareidega seotud tootmiskulusid.