Eesti Elektroonikaromu on tunnustatud tootjavastutusorganisatsioon

Tootjavastutusorganisatsioon

Tootjavastutusorganisatsioon on väärt abiline probleemsete toodete käitlemise erinõuetega seotud toimingute lihtsustamiseks. Kuna 2005. aastal kehtestatud tootjavastutus sätestab elektroonikaseadmete ning teiste probleemtoodete tootjatele mitmeid kohustusi, muuhulgas kohustuse tarbija jaoks tasuta elektroonikaromu jäätmed vastu võtta või tarbijatele kogumispunkt luua, aitab tootjavastutusorganisatsioon Eesti Elektroonikaromu kohustusi vähendada ning tootjatele mugavamaks teha.

Mida tähendab tootjavastutus elektroonikaseadmete tootjatele?

Tootjavastutus lisab elektroonikaseadmete tootjatele mitmeid kohustusi. Näiteks on probleemtoodete tootjad kohustatud rajama kodumajapidamistes kasutusel olevatele elektri- ja elektroonikaseadmetele ning nendest tekkinud jäätmetele kogumispunktid üle Eesti. Kohustus kehtib täitmiseks igale üle 3500 elanikuga linna või valla kohta, et üle riigi oleks võimalikult palju kohti, kus vanaelektroonikat seaduspäraselt töödeldakse. Küll aga on kogumispunktide loomisel oluline võtta arvesse rahvastiku tihedust ning kohustust teha elektroonikaromust loobumise tarbijale võimalikult mugavaks.

Tehes elektroonikaromu üleandmise võimalikult kiireks ning mugavaks, suurendatakse võimalust taaskasutada vana elektroonikat vastavalt kehtivatele nõuetele. Kuna tootjavastutus sätestab elektroonikaseadmete ning teiste probleemtoodete tootjatele lisakohustusi, mille kulud jäävad tootjate kanda, on loodud Eesti Elektroonikaromu tootjavastutusorganisatsioon, mis koondab elektroonikatootjad üle Eesti. Tarbija jaoks on elektroonikaromust loobumine tasuta, kuna ostes uue elektroonikaseadme, on seadme utiliseerimisega seotud kulud juba hinna sisse arvestatud.

Tootjavastutusorganisatsioon ja tootjavastutus

Tootjavastutusorganisatsioonid on tihedalt seotud 2005. aastal kehtestatud tootjavastutusega, mis sätestab Eestis probleemtoodete nagu elektroonikaseadmete, akude, patareide, rehvide, mootorsõidukite ja põllumajandusplasti käitlemisreeglid. Tootjavastutus näeb tootjatele ja maaletoojatele ette, et probleemtoodete tootmise ning maaletoomisega seotud ettevõtted peavad tagama nende poolt turule toodud toodetest tekkivate jäätmete kokku kogumise, taaskasutamise, korduskasutamise ning ringlusest kõrvaldamise, kattes sealjuures kohustustega kaasnevad kulutused. Tootjavastutus on sätestatud Jäätmeseaduses §23 – §27, kus leiab erinevate probleemtoodetega seotud käitlemisnõuded.

Lisaks on loodud Probleemtooteregister ehk PROTO, kuhu on koondatud kõik vajalik info probleemtoodete tootjate kohta. Registrist leiab andmed nii Eestis valmistatud, riiki sisseveetud kui riigist väljaveetud toodete ning nendest tekkinud jäätmete kohta. Probleemtoodete tootjatele on samuti register oluline, sest just nemad on kohustatud end registrisse registreerima ning vastavaid andmeid regulaarselt esitama. Register annab võimaluse kontrollida probleemtoodete müüki ning jäätmetega ümberkäimist üle Eesti.

Tootjavastutusorganisatsioon 02
Eesti Elektroonikaromu on tunnustatud tootjavastutusorganisatsioon 9

Kuidas toimib tootjavastutusorganisatsioon?

Tootjavastutusorganisatsiooni Eesti Elektroonikaromu põhitegevus on kasutatud probleemtoodete ehk elektroonikaseadmete kokku kogumine, taaskasutamine ning ringlusest kõrvaldamise organiseerimine vastavalt seaduses sätestatud korrale. Tootjavastutusorganisatsioon lihtsustab tootjate kohustuste täitmist, kuna kõik kohustused elektroonikajäätmete kogumise, taaskasutamise ning ringlusest kõrvaldamise osas suunatakse Eesti Elektroonikaromule. 

Näiteks kuulub Eesti Elektroonikaromu tegevustesse tootja andmete esitamine PROTO registrisse, elektroonikaromude kokku kogumine üleriigiliste kogumispunktide kaudu ning korraldada kogutud jäätmete taaskasutus vastavate koostööpartneritega. Kuna tegutsedes omapäi tuleb elektroonikatootjatel kõik vajalikud toimingud ise organiseerida, siis pakub Eesti Elektroonikaromu igale elektroonikaseadme tootjale mugavat ja seaduspärast koostööd.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.