Tuleviku Taastuvenergia: Päikesepaneelide ja Tuulikute Jäätmekäitlus

Tuleviku Taastuvenergia- Päikesepaneelide ja Tuulikute Jäätmekäitlus

Kuna päikesepaneelide ja tuulikute paigaldamine on Eestis jõudsas tempos kasvav trend, on kriitiline tegeleda nende eluea lõppedes tekkivate jäätmete probleemiga. 

Tänapäeval ulatub tuuliku keskmine eluiga 25–35 aastani ja päikesepaneeli oma 25–30 aastani, mis tähendab, et need muutuvad jäätmeteks pärast seda perioodi.

2022 aastal ilmestas Eesti Probleemtoodete registri statistika päikesepaneelide jäätmete ulatust: kogu aasta jooksul jõudis turule üle 4000 tonni päikesepaneele, kuid jäätmetena koguti vaid umbes 2 tonni. 

Taastuvenergia suurenev kasutuselevõtt Eestis, mida toetavad arvukad päikese- ja tuulepargid, tähendab, et 2050. aastatel on ees suured päikesepaneelide ja tuulikute jäätmete kogused.

Seega on vajalik investeerida jäätmete käitlussüsteemidesse juba praegu, et valmistuda tulevikuks. Õige käitlemine võib samuti avada uusi majanduslikke võimalusi, nagu materjalide ringlussevõtt ja eksport.

Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel näeme juba 2030. aastaks Euroopas päikesepaneelide jäätmete mahtu 1,5 miljonit tonni ja tuulikute puhul isegi 4,75 miljonit tonni.

Päikesepaneelid

Pärast päikesepaneelide kasutuse lõppu kogutakse need ja suunatakse töötlemisse. Klaasist saab valmistada tarbekaupu, alumiinium läheb taas kasutusse autode, lennukite ja ehituses, ning räni suunatakse väärismetallide tööstusse. Plastjäätmete ringlussevõtt pakub võimalust muuta need uuesti kasulikeks toodeteks.

Tuulikud

Vaatamata tuulikute keerukusele on umbes 90% nende materjalidest ringlussevõetavad. Teras, alumiinium, vask ja malm on pärast ümbersulatamist taaskasutatavad. Kuid tuuliku labade komposiitmaterjalidega on raskem tegeleda. Vaatamata väljakutsetele on Euroopas juba näiteid edukast labade ringlussevõtust, nagu Norra firma Gjenkrafti innovaatilised lahendused või Siemens Gamesa taaskasutatavad tuulikulabad.

Kokkuvõtteks on taastuvenergeetika valdkonnas suured võimalused ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks. Tegeledes juba praegu päikesepaneelide ja tuulikute jäätmete käitlemise väljakutsetega, saab Eesti säilitada oma keskkonnasõbraliku kursi ja avada uusi majanduslikke võimalusi.

Loe lisaks – Delfi Ärilehest


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.