Õllepärmist saab uue elu elektroonikaromudele: metallide taaskasutus innovatiivsel meetodil

metallide taaskasutus elektroonikaromud

Nutitelefonid ja muud elektroonikaseadmed pakuvad kasutamisel palju rõõmu, kuid nende eluea lõppedes muutuvad need keskkonnale ohtlikeks e-jäätmeteks. Selliste jäätmete hulka kuuluvad mitmesugused metallelemendid, mille korduskasutusele võtmine on keeruline nii materjalide väiksuse kui ka nende segunemise tõttu.

Austria teadlased on aga leidnud innovatiivse lahenduse, kasutades selleks tuttavat söögi- ja joogitööstuse kõrvalsaadust – õllepärmi. Õlletootmisest üle jääv pärmijääk on osutunud väärtuslikuks abiliseks elektroonikajäätmetest metallide eraldamisel, pakkudes keskkonnasõbralikku alternatiivi traditsioonilistele meetoditele, mis sageli nõuavad mürgiste kemikaalide kasutamist.

E-jäätmete töötlemise protsess algab metallide eraldamisega materjalist, millele järgneb metalliosakeste adsorptsioon pärmiraku pinnale. Seejuures ei seostu kõik metallid pärmiga üheaegselt, võimaldades lahuse pH-taset ja temperatuuri kohandades metallide selektiivset eraldamist.

Viini Loodusressursside ja Eluteaduste Ülikooli uurija Klemens Kremser ja tema meeskond on demonstreerinud, et õllepärmiga on võimalik kätte saada märkimisväärsed protsendid vasest, alumiiniumist ja tsingist, avades tee selle meetodi rakendamisele laiemalt tööstuslikus mahus.

Teadustöö jätkub, et laiendada meetodi kasutusvõimalusi erinevate metallide ja nende kombinatsioonide puhul, mis võib tulevikus märkimisväärselt muuta elektroonikajäätmete taaskasutuse maastikku.

Video – novaator.err.ee

Eesti Elektroonikaromu roll metallide taaskasutamise korraldamisel

Eesti Elektroonikaromu OÜ mängib olulist rolli e-jäätmetest, eriti kasutatud akudest, väärtuslike metallide taaskasutusse suunamisel. Organisatsioonina, mis on pühendunud elektroonikajäätmete kogumisele ja taaskasutamisele, aitab Eesti Elektroonikaromu kaasa keskkonnakaitsele ja ressursside jätkusuutlikule kasutamisele. Elektroonikaseadmed ja akud sisaldavad sageli mitte ainult ohtlikke aineid, vaid ka taaskasutamiseks väärtuslikke materjale nagu koobalt, nikkel, liitium, vask ja alumiinium. Nende materjalide taaskasutamine vähendab uute toorainete kaevandamist, toetades sellega ringmajandust ja vähendades jäätmete hulka.

Eesti Elektroonikaromu OÜ teeb koostööd kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja teiste organisatsioonidega, et töötada välja uuenduslikke lahendusi elektroonikajäätmete ja akude taaskasutamiseks. See mitte ainult ei kaitse keskkonda, vaid soodustab ka ringmajanduse põhimõtete laiemat rakendamist, aidates seeläbi kaasa jäätmete hulga vähendamisele ja ressursside säästlikumale kasutamisele.

Loe lisaks ka neid artikleid

E-jäätmete taaskasutus on oluline teema, millele on leitud mitmeid innovatiivseid lahendusi, et suunata e-jäätmetest saadud metalle taaskasutusse:

Toidupõhine aerogel kulla taastamiseks e-jäätmetest: Uuenduslik lahendus, mis kasutab toidujäätmetest valmistatud proteiinisvammi, et taastada kuld e-jäätmetest. Selle protsessi käigus põletatakse aerogel, mis on imendanud ja taandanud kulda e-jäätme lahusest, tootes umbes 91% puhtusega kulla tükki​​.

Food-based aerogel recovers gold from e-waste
https://cen.acs.org/environment/recycling/Food-based-aerogel-recovers-gold-from-e-waste/102/web/2024/02


Bioloogilised filtrid ja lahustuvad komponendid: Soomes välja töötatud bioloogilised filtrid, mis on valmistatud seentest, võimaldavad kuni 80% kulda e-jäätmetest taaskasutada ilma kahjulike kemikaalideta. Lisaks on välja arendatud lahustuvad silikoonist trükkplaadid ja akud, mis vähendavad e-jäätmete taaskasutamise ja prügilatesse ladestamise mõju​​.

ResearchGate
https://www.researchgate.net/publication/315859205_Fungal_Biorecovery_of_Gold_From_E-waste


Magnetiline sorteerimine ja arenenud metallide eraldamise tehnoloogiad: Magnetiline sorteerimine aitab efektiivselt eraldada mittemagnetilisi materjale magnetilistest, parandades oluliselt e-jäätmete töötlemise efektiivsust. Bunting on näidanud, kuidas nende arenenud metallide eraldamise tehnoloogia võib oluliselt parandada e-jäätmete töötlemist, suurendades töötlemisvõimsust kuni 300%​​.

Recyclinginside
https://recyclinginside.com/e-waste-recycling/advanced-metal-separation-at-e-waste-world/


Nanotehnoloogia, tehisintellekt ja biotehnoloogia e-jäätmete taaskasutuses: Need tehnoloogiad muudavad e-jäätmete taaskasutuse protsessid tõhusamaks. Tehisintellektil põhinevad automaatsüsteemid ja arenenud sorteerimistehnoloogiad muudavad e-jäätmete taaskasutamise protsessid efektiivsemaks. Lisaks vähendavad innovaatilised keemilised ja bioloogilised protsessid keskkonnamõju, edendades jätkusuutlikumat lähenemist materjalide taastamisele​​.

Silicon India
https://news.siliconindia.com/technology/from-trash-to-treasure-innovative-technologies-in-ewaste-recycling-nid-226576-cid-2.html

Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.