Tootjavastutuse põhimõte kehtib Eestis nii tootjatele kui ka maaletoojatele

Tootjavastutuse põhimõte 01

Tootjavastutuse põhimõte on oluline osa jäätmekäitlusest, mis aitab vähendada probleemtoodetest tekkivate jäätmete hulka ning aitab hoopis probleemtoodetes olevat materjali ringlusesse võtta. See omakorda aga aitab vähendada  tekkivat keskkonnakahju. Tootjavastutuse põhimõte on osa Euroopa Liidus kehtestatud direktiivist, mille eesmärk on vähendada elektrooniliste seadmete jäätmete hulka liikmesriikides, samuti ka ohtlike materjalide jõudmist keskkonda. Eestis tuleb nii tootjatel kui maaletoojatel järgida tootjavastutuse põhimõtet, mis sätestab mõlemale teatud kohustusi ja piiranguid.

Mis on tootjavastutuse põhimõte?

Tootjavastutuse põhimõte on Eestis 2005. aastal sätestatud Jäätmeseaduse osa §23 – §27, mis tugineb Euroopa Liidus vastu võetud WEEE direktiivile. WEEE ehk Waste from Electrical and Electronic Equipment direktiiv loodi eesmärgiga vähendada liigset tarbimist ning tootmist Euroopa Liidu liikmesriikides. Lisaks on WEEE direktiivi eesmärk vähendada EL liikmesriikides järsult tõusnud elektroonikaseadmete jäätmetest tekkinud prügi hulka. Direktiivi sätestamine kohustas liikmesriike tegema muudatusi ka nende seadusandluses, millest tulenevalt sätestati Eestis tootjavastutuse põhimõte, mis mõjutab erinevate probleemtoodete nagu patareide, akude, elektrooniliste seadmete, sõidukite ja rehvide käitlemist.

Tootjavastutuse põhimõte on sätestatud Eestis kehtivas Jäätmeseaduses §26, mis kohustab kõiki elektrooniliste seadmete ja kodutehnika tootjaid vastutama nende sisseveetud, valmistatud või edasimüüdud elektroonilistest seadmetest tekkinud jäätmete kokku kogumise, kõrvaldamise ning taaskasutamise eest. Lisaks nimetatud tegevustele tuleb ka kaasnevad kulutused seadmete ja kodutehnika tootjate/maaletoojate poolt kanda.

Kuidas mõjutab tootjavastutuse põhimõte tootjaid ja maaletoojaid?

Tootjavastutuse põhimõte on oluline igale probleemtoote või elektroonikaseadme tootjale või maaletoojale, sest sätestab toodete käitlemisega seotud lisakohustused ning – kulutused. Kuna just tootjad ning maaletoojad vastutavad elektroonikaseadmete jäätmete kokku kogumise, taaskasutamise ning materjalina ringlusse võtmise eest, on nad kohustatud võimaldama tarbijatel tasuta ka vanadest seadmetest loobuda. Näiteks suurema kui 400 m2 müügipinnaga kauplused on kohustatud vastu võtma alla 25 cm läbimõõduga elektroonikaseadmed ning suuremate seadmete puhul suunama kliendi lähimasse elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kui kogumispunkti läheduses pole, on tootja kohustatud tasuta jäätmetest loobumise võimaldama oma müügikohas.

Lisaks eelnevale sätestab tootjavastutuse põhimõte, et kui probleemtoodete tootjad pole end registreerinud probleemtooteregistris PROTO, siis kohandatakse turustajale tootja kohustused. Seega on elektroonikaseadmete ja teiste probleemtoodete edasimüüjate jaoks oluline kontrollida, et tootjad/maaletoojad oleksid probleemtooteregistris (PROTO) registreeritud ning omaksid vastavat registreeringu numbrit, et vältida ise seadmete kokku kogumise, ringlusest kõrvaldamise ja taaskasutamise eest vastutamist.

Tootjavastutuse põhimõte 02
Tootjavastutuse põhimõte kehtib Eestis nii tootjatele kui ka maaletoojatele 9

Tootjavastutuse põhimõtte järgimist lihtsustab tootjate ühendus

Tootjavastutuse põhimõttega kaasnevad mitmed kohustused, mille igal tootjal või maaletoojal eraldi järgimine oleks nii kulukas kui ajamahukas. Tootjavastutusega kaasnevate kohustuste koordineerimiseks ning mugavamaks muutmiseks on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus Eesti Elektroonikaromu, mis kogub, taaskasutab ning võtab materjalina ringlusesse elektroonikaseadmete jäätmed vastavalt Jäätmeseaduses ning Probleemtooteregistri põhimäärsuses sätestatud tingimustele. Eesti Elektroonikaromu on tulu mitte taotlev organisatsioon, kus teenuse hind sisaldab üleriigilise kogumisvõrgu haldamist, transporti, kogutud seadmete taaskasutamist ning materjalina ringlusesse suunamist. 

Läbi selle tegevuse võimaldab Eesti Elektroonikaromu tootjavastutuslepingu sõlminud tootjatele organisatsiooni poolt loodud kogumiskohtade kasutamist ning lõpptarbijatelt tasuta seadmete vastu võtmist, lihtsustades nii tootjatel/maaletoojatel  tootjavastutuse põhimõtte kohustuste järgimist, et tootjad/maaletoojad saaks keskenduda oma põhitegevusele.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.