Liitu tootjavastutusorganisatsiooniga

liitumine tootjavastutusoprganisatsiooniga

Elektroonikaseadmete ( s.h.akud ja patareid) tootja vastutab tema valmistatud, sisseveetud või edasimüüdud elektroonikast tekkivate jäätmete kogumise, ringlusest kõrvaldamise ja taaskasutamise eest. Seda nimetatakse TOOTJAVASTUTUSEKS ning see vastutus laieneb ka maaletoojatele ja edasimüüjatele ( s.h. veebipoodidele ning jaemüüjatele)

Tootjavastutus on sätestatud Jäätmeseaduses §23 – §27, mis seab tootjatele kohustuse tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtoodetest sealhulgas ka elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed kokku koguma, taaskasutusse suunama või need turult eemaldama. Just §26 sätestatu on tuntud kui tootjavastutus põhimõte, kuna seab tootjatele olulised kohustused elektroonikaromuga ümberkäimiseks ning jäätmete hulga vähendamiseks.

Tootjavastutusega kaasnevate kohustuste koordineerimiseks ning mugavamaks muutmiseks on loodud elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus Eesti Elektroonikaromu, mis kogub, taaskasutab ning võtab materjalina ringlusesse elektroonikaseadmete jäätmed vastavalt Jäätmeseaduses ning Probleemtooteregistri põhimäärsuses sätestatud tingimustele.

Tootjavastutusorganisatsiooni Eesti Elektroonikaromu põhitegevus on kasutatud probleemtoodete ehk elektroonikaseadmete kokku kogumine, taaskasutamine ning ringlusest kõrvaldamise organiseerimine vastavalt seaduses sätestatud korrale.

Tootjavastutusorganisatsioon lihtsustab tootjate kohustuste täitmist, kuna kõik kohustused elektroonikajäätmete kogumise, taaskasutamise ning ringlusest kõrvaldamise osas suunatakse Eesti Elektroonikaromule. 

Kui oled tootja, maaletooja või edasimüüja, siis on sulle kasulik liituda Eesti Elektroonikaromu võrgustikuga.

Organiseerimie sinu eest vajaliku aruadnluse PROTO registrisse ja korraldame elektroonikaromude (seadmed, akud patareid) kokku kogumise üleriigiliste kogumispunktide kaudu ning suuname kogutud jäätmed taaskasutusse.


Liitu tõhusaima tootjavastutusorganisatsiooniga

Kogume ja suuname taaskasutusse elektroonikat, akusid ja patareisid. Korraldame e-jäätmetega seotud aruandluse.


Oluline info tootjale, maaletoojale ja edasimüüjale

Elektroonikaseadmetest tekkiva reostuse vähendamiseks on Euroopa Liidus võetud vastu WEEE direktiiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment), mille eesmärk on vähendada üleliigset tarbimist, tootmist, elektroonikajäätmete kogust EL liikmesriikides ning süvendada ringmajanduse teket ja jätkusuutlikkust.

Vastavalt direktiivile võeti ka Eestis 2005. aastal vastu tootjavastutuse põhimõte, mis sätestab, et kodumasinate tootja vastutab tema valmistatud, sisseveetud või edasimüüdud elektroonikast tekkivate jäätmete kogumise, ringlusest kõrvaldamise ja taaskasutamise eest.

Kui soovid täiendavat informatsiooni tootjale, maaletoojale ja edasimüüjale rakenduvatest kohustustest, siis VÕTA MEIEGA KONTAKTI. Aitame parimal moel korraldada elektroonikajäätmete kogumise ja seotud aruandluse.

Lisaks soovimate kindlasti lugeda ka neid seotud artikleid:

Eesti Elektroonikaromu on tunnustatud tootjavastutusorganisatsioon
Kodumasinate tootja ja tootjavastutuse põhimõte
Elektroonika tootja – tootjavastutuse põhimõte
Elektroonikaromu vastuvõtt üle Eesti
Tootjavastutus – oluline info, mida iga tootja ja maaletooja peab teadma