OÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus.

Tegeleme kasutatud elektroonikaseadmete (romud, akud ja patareid) kogumise ja taaskasutamise korraldamisega vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Loe lisa LIITUMINE
wee tootja vastustus

TOOTJAD

LOE LISA

MAALETOOJAD

LOE LISA

JAEMÜÜJAD

LOE LISA

VEEBIPOED

LOE LISA
Ringlus

TOOTJA JA MAALETOOJA VASTUTUS

Alates 13. augustist 2005 kehtib elektri- ja elektroonikaseadmetele tootja vastutuse põhimõte, mis tähendab, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb tootjal toote kasuliku ea möödudes turult tagasi koguda ja nõuetekohaselt käidelda.

Tootjateks antud valdkonda reguleerivate õigusaktide tähenduses on kõik elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojad. Lisaks vastutusele peale 13.augustit 2005 turule lastud seadmete eest, panevad õigusaktid tootjale vastutuse ka enne nimetatud kuupäeva ringlusesse lastud toodete, ehk endisaegsete jäätmete eest.

Endisaegsete jäätmete eest vastutavad turul tegutsevad maaletoojad ühiselt ning kulud jaotatakse vastavalt maaletooja turuosale vastavat liiki elektri- ja elektroonikaseadmete müügis.

Loe lisa

TOOTJAVASTUTUSE PÕHIMÕTE

Elektri- ja elektroonikaseadmetest (EE-seadmetest) tekkivate jäätmete kogumise, taaskasutamise ja käitlemise nõuded on Euroopa Liidu tasandil kehtestatud EU direktiiviga 2002/96/EÜ, mis laiemalt tuntuks saanud kui WEEE direktiiv. Eesti tasandil kajastuvad WEEE direktiiviga sätestatud nõuded Jäätmeseaduses ning Jäätmeseaduse alusel vastu võetud Vabariigi Valitsuse ja Keskkonnaministri vastavates määrustes.

Jäätmeseadus kehtestab tootja vastutuse põhimõtte, mille kohaselt peab Tootja tagama tema poolt valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud EE-seadmetest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise või nende kõrvaldamise. Nimetatud tegevustega seotud kulud peab kandma Tootja, mis tähendab, et Tootjad peavad korraldama oma toodetest tekkinud jäätmete tagasivõtmise ja kogumise ning taaskasutamise ja käitlemise . Oluline on siinkohal rõhutada, et Tootja mõiste ei hõlma vaid tootjaid selle sõna tavapärases tähenduses  valdkonda reguleerivate õigusaktide tähenduses on Tootjateks kõik elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojad.

LOE LISA
Ringmajandus v1

Viimased UUdised

Mobiiltelefonidest: ringlusse jõuab tagasi vaid iga kahekümnes telefon

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed on tänapäeval üks kiiremini kasvavaid jäätmevoogusid. Vaatamata sellele jõuab ringlusse [...]

Kogume kokku kasutatud e-sigaretid

PRESSITEADE8.05.2024 Algab teavituskampaania, mis aitab kokku koguda kasutatud e-sigaretid Kauplustekett Veipland alustas teavituskampaaniat, mis aitab [...]

Parandamise kohustus nüüd seadusena: Euroopa Parlament kohustab tootjaid parandama katkiseid tooteid

Euroopa Parlament on kehtestanud uued reeglid katkiste toodete parandamiseks. Tootjatel on nüüd enda toodete parandamise [...]

Õllepärmist saab uue elu elektroonikaromudele: metallide taaskasutus innovatiivsel meetodil

Vastavalt Eestis kehtivale Jäätmeseadusele on kõik kauplused ja veebipoed, kes müüvad elektroonikaseadmeid (k.a. akud ja [...]

Akude taaskastus

Vastavalt Eestis kehtivale Jäätmeseadusele on kõik kauplused ja veebipoed, kes müüvad elektroonikaseadmeid (k.a. akud ja [...]

Toodete parandamiskohustus ja parandamisnõuded

Vastavalt Eestis kehtivale Jäätmeseadusele on kõik kauplused ja veebipoed, kes müüvad elektroonikaseadmeid (k.a. akud ja [...]

Elektroonika jaemüüjate ja veebipoodide seadusest tulnev teavituskohustus

Vastavalt Eestis kehtivale Jäätmeseadusele on kõik kauplused ja veebipoed, kes müüvad elektroonikaseadmeid (k.a. akud ja [...]

Tuleviku Taastuvenergia: Päikesepaneelide ja Tuulikute Jäätmekäitlus

Peatselt saabuvad Euroopasse uued mobiiltelefoni standardid: EL-i uus määrus nõuab nutiseadmete eemaldatavaid akusid Euroopa Parlament [...]

Loe veel
kuhu-viia-jaatmet-prugi-romud-patareid