Tootjale vajalik:
Leping: leping_tootjaga.pdf

Hinnakiri: tootja_lisa_1_taaskasutustariifid.pdf

Jooksva aruandluse vorm: tootja_lisa_2_aruande_vorm.doc

Kaubamärkide deklaratsioon: kaubam2rkide_aruanne.doc

Tootja leping inglise keeles:
Contract between Producer and Eesti Elektroonikaromu: leping_tootjaga_ENG.doc

Price List: price_list
Korduma kippuvad küsimused: Korduma kippuvad küsimused

Jaemüüjale:
Plakat: Jaemüüja plakat (.pdf)
Kleeps: Jaemüüja kleeps (.jpg)

Kogumispunktile:
Plakat: Kogumispunkti plakat (.pdf)
Kleeps: Kogumispunkti kleeps (.jpg)

Kui ei õnnestu antud faile avada, siis on võimalik kasutada allpool olevaid tasuta programme:

Pdf formaadis failide avamiseks Acrobat Reader Tiri Acrobat Reader
Doc formaadis failide avamiseks Word Viewer Tiri Word Viewer