Kodumasinate tootja ja tootjavastutuse põhimõte

Kodumasinate tootja 01

Kodumasinate tootja kanda on kulutused nii tema valmistatud, sisseveetud, edasimüüdud elektroonikaseadmetest tekkivate jäätmete kogumise, kõrvaldamise ja taaskasutamise eest. Sellegi poolest kehtib kodumasinate tootjatele ja jaemüüjatele ka kindlad nõudmised.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Kuidas mõjutab tootjavastutuse põhimõte kodumasinate tootja tööd?

Kodumasinate tootja toodab aastas tõenäoliselt sadu tuhandeid seadmeid, mis leiavad endale kodu üle maailma. Lisaks väiksematele elektroonikaseadmetele, mis inimesi igal sammul ümbritsevad, on enamus kodudes ka mitmeid kodumasinaid, mida kasutatakse vähemal või suuremal määral. Kodumasinad on nii pesumasinad, kuivatid, ahjud, külmkapid, nõudepesumasinad või ka pliidid, mis on üldiselt üsna vastupidavad ning täidavad oma tööülesandeid aastaid. Küll aga kuluvad ka kodumasinad sarnaselt teistele seadmetele – igal seadmel on oma maksimaalne eluiga, mida lühendab pidev töötamine või valesti kasutamine.

Just seadmete eluea lõpp, aga ka seadmetest enne nende eluea lõppu loobumine, on põhjustanud üle maailma tohutu reostuse. Elektroonikaseadmetest tekkiva reostuse vähendamiseks on Euroopa Liidus võetud vastu WEEE direktiiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment), mille eesmärk on vähendada üleliigset tarbimist, tootmist, elektroonikajäätmete kogust EL liikmesriikides ning süvendada ringmajanduse teket ja jätkusuutlikkust. Vastavalt direktiivile võeti ka Eestis 2005. aastal vastu tootjavastutuse põhimõte, mis sätestab, et kodumasinate tootja vastutab tema valmistatud, sisseveetud või edasimüüdud elektroonikast tekkivate jäätmete kogumise, ringlusest kõrvaldamise ja taaskasutamise eest. Lisaks tuleb põhimõttega kaasnevad kulud kodumasinate tootja poolt kanda.

Kodumasinate tootja 02
Kodumasinate tootja ja tootjavastutuse põhimõte 9

Mida peab iga kodumasinate tootja teadma?

Kodumasinate tootja jaoks on oluline teada, et lisaks kohustusega katta kõik elektroonikaromu kokku kogumise, ringlusest kõrvaldamise ja taaskasutusele suunamisega kaasnevad kulutused, on elektroonikaseadmete müüjad kohustatud võtma vastu kauplustes müügipinnaga kuni 400 m2 kuni 25 cm suurusi elektroonilisi seadmeid. Tarbijatele tähendab see, et väiksemad kodumasinad ning elektroonikaseadmed on võimalik tasuta kauplusesse tagastada. Küll aga on oluline, et nii tarbija kui kodumasinate tootja ning kaupmees teaksid, et tasuta elektroonika vastuvõtt kehtib vaid komplekssetele elektroonikaseadmetele. Seega ei tohi kodumasin olla lammutatud ning peab sisaldama kõiki tööks vajalikke osasid.

Kodumasinate tootjad on kohustatud uuendama ka infot Eestis turule jõudnud seadmete kohta Probleemtooteregistris, millest tulenevalt on võimalik kontrollida ja tagada ka seadmete kogumine, kõrvaldamine ja taaskasutamine. Registril tuleb silma peal hoida ka jaemüüjatel, sest kui kodumasinate tootja või maaletooja pole registris märgitud, kandub tootjavastutuse põhimõte edasi jaemüüjale.

Kodumasinate tootja ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus

Kodumasinate tootja kohustuste täitmise lihtsustamiseks on võimalik liituda elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendusega, mis tegeleb kasutatud elektroonikaseadmete (nii romude, akude kui patareide) kokku kogumise ning taaskasutamise korraldamisega vastavalt Jäätmeseadusele ning sätestatud nõuetele. Lisaks on Eesti Elektroonikaromu loonud üleriigilise kogumiskohtade võrgustiku, mis hõlbustab lisaks kodumasinate tootjate tööle ka jaemüüjatele kanduvat kohustust.


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.