Elektroonika jaemüüjate ja veebipoodide seadusest tulnev teavituskohustus

Elektroonika jaemuujate ja veebipoodide seadusest tulnev teavituskohustus

Põhjalik ülevaade, kuidas rakendada elektroonikaseadmete kogumisega ( s.h. akude ja patareidega)  seotud teavituskohustust.

Vastavalt Eestis kehtivale Jäätmeseadusele on kõik kauplused ja veebipoed, kes müüvad elektroonikaseadmeid (k.a. akud ja patareid) kohustatud oma müügikohtades avalikult teavitama kliente vanade elektroonikaseadmete tagastamisvõimalustest. Seadus sätestab, et kõik elektroonikaseadmete jaemüüjad  on kohustatud korraldama elektroonika jäätmete kogumist ja taaskasutusse suunamist.

Keskkonnaamet on alustanud laiaulatuslikku kontrolli seadusest tulenevate nõuete täitmise tagamiseks. Kontrollitakse, kas kauplused ja veebipoed, mis müüvad elektroonikaseadmeid täidavad seadusega ettenähtud teavituskohustust.

Keskkonnaamet kontrollib järjepidevalt elektroonikaromude kogumisvõrgustiku piisavust ja nõuetele vastavust. Lisaks kontrollivad inspektorid pisteliselt elektroonikaromude ning patareide ja akude tagasivõtmist müügikohtades.

Eelseisva kontrolli käigus jälgib Keskkonnaamet ka tarbijate teavitamist jäätmete tagastusvõimalusest.

Allikas: www.keskkonnaamet.ee

Mida peab tegema jaekauplus

Lae enda arvutisse vanade elektroonikaseadmete teavitusplakat, täida see ära ja paiguta oma müügisaalis nähtavale kohale – näiteks sissepääsu juurde või kassasse.

Allpool leiad täpsemaid juhised elektroonikaseadmeid( s.h. akusid ja patareisid) müüvatele jaekaplustele.

Juhend elektroonikaseadmete jaemüüjatele

Euroopa Liidu WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) direktiiv määratleb elektroonikaseadmete jaemüüjate kohustused, mis on kehtestatud ka Eesti seadusandluses. Vastavalt WEEE direktiivile on jaemüüjatel, sh veebipoodidel, kohustus võtta tagasi vanad või rikkis elektroonikaseadmed, kui tarbija ostab uue sarnase toote. See on tuntud kui “üks-ühele” tagasivõtmise põhimõte, mille eesmärk on aidata kaasa elektroonikajäätmete korrektsele käitlemisele.

Jaemüügikohad, mille pindala on vähemalt 400 m² ja mis müüvad muuhulgas elektroonikaseadmeid, peavad tasuta vastu võtma kuni 25 cm suurusi seadmeid. Samuti on kohustuslik korraldada akude ja patareide tagastamine kõigis müügikohtades, kus neid müüakse.

Jaemüüjate ülesanne on korraldada elektroonikajäätmete kogumist ja nende taaskasutusse suunamist. Suuremad seadmed, mille suurus ületab 25 cm, tuleb suunata vastavatesse kogumispunktidesse, mille asukohta müügikohad peaksid tarbijatele teada andma.

Jaemüüjate vastutus ulatub ka tarbijate informeerimiseni elektroonikajäätmete õigest kõrvaldamisest ning seadmete tagastamisega seotud õigustest ja kohustustest.

Lae enda arvutisse vanade elektroonikaseadmete teavitusplakat, täida see ära ja paiguta oma müügisaalis nähtavale kohale – näiteks sissepääsu juurde või kassasse.

Mida peab tegema veebipood

Veebipoed peavad vastavasisulise info lisama oma kodulehel nähtavale kohale, kus selgitatakse, et vanu elektroonikaromusid, patareisid ja akusid saab tasuta ära anda ning juurde lisatakse kogumisvõrgustiku info.

Juhised elektroonikaseadmeid( s.h. akusid ja patareisid) müüvatele veebipoodidele on toodud allpool.

Juhised elektroonikaseadmete veebipoodidele

Tootjavastutuse põhimõtte kohaselt peavad veebipoed tagama müüdavate toodete nõuetekohase käitlemise pärast nende kasutusea lõppu. WEEE direktiiv seab veebikaupmeestele mitmeid kohustusi, sealhulgas tagastamise ja teavitamise kohustused.

Veebipoed peavad vastavasisulise info lisama oma kodulehel nähtavale kohale. Veebipoed peavad teavitama tarbijaid oma kodulehel nende õigusest tagastada vanad või kasutud seadmed ja kuidas seda teha ning viidata ka asukohale. Piisab sellest, kui esitate oma veebilehel teavituse vabas vormis ja viitate kogumiskohtade asukohale.

Soovituslik on kasutada seda linki viitena –
https://elektroonikaromu.ee/elektroonikaromude-patareide-ja-vanade-akude-kogumiskohad/

Veebipoodidel tuleb tagasi võtta vanad elektroonikaseadmed, kui klient ostab uue sarnase toote. Samuti peavad nad oma veebisaidil informeerima tarbijaid vanade seadmete tagastamisõigusest ja -protsessist. Lisaks on veebipoodidel kohustus korraldada kogutud seadmete nõuetekohane taaskasutus või ringlussevõtt. Eestis tegutsevad veebipoed, kes impordivad tooteid, peavad ennast registreerima PROTO registris ja liituma tootjavastutusorganisatsiooniga vastavalt Jäätmeseaduse § 25 lõige 6.

Tootjavastutusorganisatsioonid, nagu Eesti Elektroonikaromu, aitavad veebipoodidel täita WEEE-direktiivi nõudeid, pakkudes teenuseid nagu jäätmete kogumine, sorteerimine ja töötlemine.

Rikkumiste korral võib Keskkonnaamet määrata rahatrahve või kaaluda kriminaalvastutust olulisemate rikkumiste puhul. Et vältida rikkumisi ja nendega kaasnevaid sanktsioone, on soovitatav liituda tootjavastutusorganisatsiooniga, mis aitab täita vastutust ning tagada seaduslikkuse ja jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamist.

Juhul, kui teil on täiendavaid küsimusi seoses teavituskohustusega või soovite liituda tootjavastutusorganisatsioniga, siis võtke palun meiega kontakti.

elektroonikaromude kogumine teavituskohustus
Elektroonika jaemüüjate ja veebipoodide seadusest tulnev teavituskohustus 9

Nimekiri toodetest, mille müümisel jaekaupluses või veebipoes rakendub WEEE nõuetest tulenev teavituskohustus

Suured kodumasinad

 • suured jahutusseadmed
 • külmikud
 • sügavkülmikud
 • muud suured seadmed, mida kasutatakse toiduainete jahutamiseks, säilitamiseks ja ladustamiseks
 • pesumasinad
 • pesukuivatid
 • nõudepesumasinad
 • toiduvalmistamisseadmed
 • elektroonilised pliidid
 • elektrilised pliidid
 • mikrolaineahjud
 • muud suured seadmed, mida kasutatakse toiduvalmistamiseks ja muuks toidu töötlemiseks
 • elektrilised kütteseadmed
 • elektriradiaatorid muud suured seadmed ruumide, voodite ja istumismööbli kütmiseks
 • elektrilised ventilaatorid
 • kliimaseadmed
 • muud ventilatsiooni-, väljatõmbeventilatsiooni- ja kliimaseadmed
 • Väikesed kodumasinad

Väikesed kodumasinad

 • tolmuimejad
 • vaipade pühkijad
 • muud puhastusseadmed
 • õmblemiseks, kudumiseks, kudumiseks ja muuks tekstiilitöötluseks kasutatavad seadmed
 • triikrauad ja muud riiete triikimis-, triikimis- ja muu hooldusseadmed
 • röstrid
 • fritüürid
 • veskid, kohvimasinad ja seadmed mahutite või pakendite avamiseks või sulgemiseks
 • elektrilised noad
 • seadmed juuste lõikamiseks, juuste kuivatamiseks, hammaste harjamiseks, raseerimiseks, massaažiks ja muud kehahooldusseadmed
 • kellad, kellad ja seadmed aja mõõtmiseks, näitamiseks või registreerimiseks
 • kaalud

Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed

 • tsentraliseeritud andmetöötlus
 • suurarvutid
 • miniregulaatorid
 • printerid
 • personaalarvutid
 • personaalarvutid (koos protsessori, hiire, ekraani ja klaviatuuriga)
 • sülearvutid (koos protsessori, hiire ekraani ja klaviatuuriga)
 • sülearvutid
 • märkmikarvutid
 • printerid
 • koopiaseadmed
 • elektrilised ja elektroonilised kirjutusmasinad
 • tasku- ja lauakalkulaatorid
 • muud tooted ja seadmed teabe kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks, esitamiseks või edastamiseks elektrooniliste vahendite abil
 • kasutajaterminalid ja süsteemid
 • faksid
 • teleks
 • telefonid
 • taksofonid
 • juhtmeta telefonid
 • mobiiltelefonid
 • automaatvastajate süsteemid
 • mis tahes muud tooted või seadmed heli, pildi või muu teabe edastamiseks telekommunikatsiooni teel

Automaatsed dosaatorid

 • automaatsed kuumade jookide automaadid
 • automaatsed kuumade või külmade pudelite või purkide automaadid
 • automaatsed automaadid tahkete toodete jaoks
 • automaatne rahadosaator
 • kõik seadmed, mis väljastavad automaatselt igasuguseid tooteid

Heli ja valgustehnika

 • raadiokomplektid
 • televiisorid
 • videokaamerad
 • videoregistraatorid
 • hi-fi salvestid
 • helivõimendid
 • muusikariistad
 • mis tahes muud tooted või seadmed heli või pildi salvestamiseks või taasesitamiseks, sealhulgas signaalid või muud tehnoloogiad heli ja pildi levitamiseks, välja arvatud telekommunikatsiooni kaudu
 • fotogalvaanilised paneelid
 • valgustusseadmed
 • sirgete luminofoorlampide puhul
 • kompaktluminofoorlambid
 • suure valgustugevusega lahenduslampide, sealhulgas survenaatriumlampide ja metallhalogenidlampide suhtes
 • madalrõhunaatriumlambid
 • luminofoorlampide valgustid, välja arvatud kodumajapidamiste valgustid
 • muud valgustid või seadmed valguse levitamiseks või reguleerimiseks, välja arvatud hõõglambid

Elektrilised ja elektroonilised tööriistad

 • puurid
 • saed
 • õmblusmasinad
 • seadmed puidu, metalli ja muude materjalide treimiseks, freesimiseks, lihvimiseks, lihvimiseks, saagimiseks, lõikamiseks, lõikuseks, puurimiseks, aukude tegemiseks, löömiseks, voltimiseks, painutamiseks vms töötlemiseks
 • tööriistad neetimiseks, naelutamiseks või kruvide keeramiseks või neetide, naelte, kruvide eemaldamiseks või muudeks samalaadseteks töödeks
 • tööriistad keevitamiseks, jootmiseks või sarnaseks kasutamiseks
 • seadmed vedelate või gaasiliste ainete pihustamiseks, laialilaotamiseks, hajutamiseks või muul viisil töötlemiseks
 • tööriistad niitmiseks või muudeks aiatöödeks

Mänguasjad, vaba aja veetmise- ja spordivahendid

 • elektrilised rongid või autosõidu komplektid
 • käeshoitavad videomängukonsoolid
 • videomängud
 • jalgratta-, sukeldumis-, jooksu-, sõudmis- jne. arvutid
 • elektriliste või elektrooniliste komponentidega spordivahendid
 • mänguautomaadid

Meditsiiniseadmed (välja arvatud kõik siirdatud ja nakatunud tooted)

 • kiiritusravi seadmed
 • kardioloogilised seadmed
 • dialüüsiseadmed
 • kopsuventilaatorid
 • nukleaarmeditsiini seadmed
 • laboriseadmed in vitro diagnostikaks
 • sügavkülmikud
 • viljastamise testid
 • muud seadmed tuvastamiseks, ennetamiseks

Elektroonilised jälgimisseadmed

 • suitsuandurid
 • kütteregulaatorid
 • termostaadid
 • mõõte-, kaalumis- või reguleerimisseadmed kodumajapidamises või laboriseadmeteks
 • muud tootmisseadmetes kasutatavad seire- ja juhtimisseadmed (nt juhtpaneelides)

Akud ja patareid – kõik liigid

 • Kõik A; B;C;D;SR ja CR tüüpi patareid
 • kuuuldeaparaatide patareid
 • suured akud, näiteks sülearvuti, telefoni või elektrilise tööriista akud
 • autoakud
 • tööstusakud
 • elektri- ja elektroonikaseadmete akud, näiteks tolmuimeja, trimmeri, muruniidukite
 • aurude/e-sigarettide akud
 • ratastooli või golfikäru akud
 • esemed, mille patareisid ei saa eemaldada (näiteks laste mänguasjad)
 • esemed, mille patareisid ei saa eemaldada (näiteks laste mänguasjad)


Liitu tootjavastustusorganisatsiooniga

Ettevõtted, kes müüvad Eestis elektroonikaseadmeid, peavad liituma tootjavastutusorganisatsiooniga.