Kasutatud elektroonika ei ole tavaline prügi

Kasutatud elektroonika ei ole tavaline prügi 01

Kasutatud elektroonika ei ole prügi, mida visata lihtsalt prügikasti. Vanu elektroonikaseadmeid on võimalik taaskasutada, lammutades seadmed erinevateks osadeks, mis omakorda jaotatakse vastavalt kasutatud materjalidele. Saadud plast, metall, klaas ja muud materjalid suunatakse vastavalt jäätmekäitlusesse või seadmete ümbertöötlemisele, andes nii vanale elektroonikale uue elu.

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Mida teha kasutatud elektroonikaga?

Kasutatud elektroonika käitlemisel on erinevaid variante, mis olenevad elektroonikaseadme seisukorrast. Esmalt, kui tegemist on töökorras kasutatud elektroonikaseadmega, on mõistlik korralik seade maha müües või annetades ringlusesse saata. 

Kasutatud seadmete turg on tänapäeval väga kirju – elektroonika, mida üks inimene ei vaja, on teisele kättesaamatu või võimatu leida, mistõttu tasub toimivat elektroonikat müüa. Kui aga seadme müümisega ei soovita end vaevata, siis on alati võimalus kasutatud elektroonika ära annetada. Nii jõuab seade inimesteni, kes seda ka reaalselt vajavad. Annetamisvõimalusi on mitmeid: kasutatud elektroonika on võimalik viia uuskasutuskeskusesse, kus see sümboolse summa eest uue omaniku leiab, või otse abivajajale läbi erinevate MTÜ-de.

Kui tegemist on kasutatud elektroonikaga, mis pole töökorras ning mida antud seisukorras kasutada ei saa, tuleb seade viia jäätmejaama või kogumispunkti. Vastavalt jäätmeseadusele võetakse jäätmejaamas kasutatud elektroonika vastu tasuta, mis tähendab, et vanast seadmest loobumisel lisatasusid ei rakendata. Samuti on võimalik väiksemad elektroonilised seadmed tagastada ka elektroonika kauplustesse, kus analoogseid seadmeid müüakse.

Kasutatud elektroonika ei ole tavaline prugi 2
Kasutatud elektroonika ei ole tavaline prügi 9

Millist kasutatud elektroonikat võib tagastada kauplustesse?

Vastavalt 2005. aastal vastuvõetud tootjavastutuse põhimõttele on elektriseadmete tootjad, maaletoojad ning edasimüüjad kohustatud tagama tema poolt valmistatud või maale toodud elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise ja taaskasutamise, kandes sealjuures ka kohustusega kaasnevad kulud. Antud põhimõttele tuginedes on lõpptarbijatel võimalus tagastada kasutatud elektroonika kas otse tootjale või tootjate organiseeritud kogumispunkti.

Tagastades kasutatud elektroonika kauplusesse, tuleb meeles pidada, et elektroonikakauplused on kohustatud vastu võtma elektroonikaseadmeid läbimõõduga kuni 25 cm. Kui tegemist on suurema seadmega, suunab kaupmees kliendi lähimasse kogumispunkti, kuhu saab vana elektroonika tasuta viia. Tihti pakuvad tootjad ka uue suure seadme ostul vana seadme tasuta ära viimist, mis on kliendi jaoks äärmiselt mugav ja kiire lahendus.

Lisaks tuleb teada, et tagastades kasutatud elektroonika nii kauplusesse kui kogumispunkti peab seade omama kõiki tööks vajalikke osasid, sealhulgas näiteks emaplaati, trumlit või ekraani. Koos seadmega ei pea tagastama erinevaid juhtmeid või näiteks televiisori puhul pulti. Olgugi et tööks vajalikud osad peavad alles olema, ei pea seade siiski töötama.

Kust leida lähim elektroonika kogumispunkt?

Kasutatud elektroonika on võimalik viia jäätmejaamadesse ning kogumispunktidesse üle Eesti. Mugavaks kasutatud elektroonikast loobumiseks on loodud kaardirakendus, mille abil leiab lähima kogumispunkti vastavalt jäätme liigile. Lisaks kasutatud elektroonikale aitab kaart leida ka lähima kogumispunkti muudele jäätmetele, sealhulgas näiteks riietele, mööblile ning ehitusjäätmetele.