Patareide kogumiskast – leia lähim kogumiskast

Patareide kogumiskast - leia lähim kogumiskast 01

Patareide kogumiskast on koht, kuhu saab viia tühjaks saanud patareid või akud, muretsemata nende keskkonnamõju pärast. Ilmselt teavad kõik inimesed, et patareid ja akud võivad vale käitlemise tulemusena põhjustada kahju nii keskkonnale kui inimeste tervisele, millest tulenevalt ei tohi patareisid olmeprügiga koos ära visata. Kuhu aga tühjaks saanud vooluallikad viia?

Siit artiklist saad teada:

Vii vanad patareid ja akud patareide kogumiskasti või jäätmejaama
Mis on patareide kogumiskast?
Miks tuleks patareid vaid patareide kogumiskasti viia?
Mis saab patareide kogumiskasti viidud patareidest?
Leia endale lähim patareide kogumiskast

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Vii vanad patareid ja akud patareide kogumiskasti või jäätmejaama

Paljud igapäevaelus kasutusel olevad seadmed töötavad patarei- või akutoitel, eriti populaarne on patareide ning akude kasutamine telefonidel, kaameratel, mänguasjadel, raadiotel kui kelladel. Kui patareid on enamjaolt mõeldud ühekordseks kasutamiseks, siis akusid on võimalik laadida ning pikemal ajaperioodil kasutada. Küll aga saab ühel hetkel nii patarei kui aku eluiga läbi, mis eeldab vana vooluallika asendamist uuega. 

Vanad patareid ja akud on võimalik viia sarnaselt teistele jäätmetele kogumispunktidesse ja jäätmejaamadesse, kus neid vastavalt nõuetele töödeldakse. Lisaks on võimalik nii patareid kui akud viia patareide kogumiskasti, mis on spetsiaalselt patareide ja akude käitluseks loodud kogumiskastid.

Mis on patareide kogumiskast?

Patareide kogumiskast on vanade patareide ja akude ohutuks kogumiseks loodud lahendus, mis on paigaldatud paljudesse kauplustesse üle Eesti. Patareide kogumiskast on leitav näiteks Maximates, Selverites, Coopides, Olerexides, Grossi toidukaupades, Telias, Bauhofis, PhotoPointis ja Klickis. Nimetatud on vaid vähesed kauplused kõigist, kus on patareide kogumiskast paigaldatud. 

Patareide kogumiskasti puhul kehtib reegel, et kauplused, kust on võimalik patareisid või akusid soetada, peavad võimaldama müügikohas ka tasuta patareide tagasi andmist. Seega kauplus, kus müüakse patareisid, kogub tagasi ka patareisid. Seevastu kauplus, kus müüakse vaid autoakusid, kogub tagasi autoakusid. Tagastamisest tulenevad lisakulud on sisse arvestatud juba toote hinnas, seega ei pea vooluallika tagastamisel selle eest tasuma.

Patareide kogumiskast - leia lähim kogumiskast 02
Patareide kogumiskast - leia lähim kogumiskast 9

Miks tuleks patareid vaid patareide kogumiskasti viia?

Patareid ja akud on probleemtooted, mille jäätmete valesti käitlemisel võib esineda oht nii inimeste kui loomade tervisele, keskkonnasaastet ning -häiret. Patareide valesti hoiustamine võib liitiumpatareide puhul lõppeda ka tulekahjuga, millel võivad olla laastavad tagajärjed. 

Lisaks on oluline patareisid ja akusid patareide kogumiskasti viia, kuna eraldi kogumine aitab kaasa patareide taaskasutamisele. Patareide kogumiskastist liiguvad patareid ja akud edasi sorteerimisse, kus eemaldatakse akudelt kõik vedelikud. Seejärel liiguvad seadmed ringlusse, sorteerimisse või kõrvaldamisse. Eestis kasutusel olevad patarei- ja akujäätmed, välja arvatud pliiakud, liiguvad käitlemiseks enamasti Eestist välja, seda nii Soome, Poola, Lätti kui ka Saksamaale.

Mis saab patareide kogumiskasti viidud patareidest?

Patareide kogumiskasti viidud patareid ja akud viiakse sorteerimiskeskusesse, millele järgneb nende purustamine ning erinevate materjalide eraldamine. Nii patareidest kui akudest eraldatakse metalli, paberit, plastikut ja massi, mida eritöödeldakse, et saada kätte erinevaid kasutatud metalle. Seejärel jõuab osa patareides sisalduvast materjalist uuesti ringlusesse, osa energiasektorisse ning osa ladestamisse.. 

Patareide kogumiskast aitab kaasa patareide nõuetekohasele käitlemisele, mis aitab säästa keskkonnale tekkivat kahju ning ohtlikke olukordi nii kodudes kui prügikäitlemisjaamades. Valesti hoiustatud patareid ja akud võivad olla äärmiselt ohtlikud, seevastu õigesti käsitletud patareid annavad oma panuse keskkonna säästmisele ja taaskasutusele.

Leia endale lähim patareide kogumiskast

Olgugi et patareide või akude puhul pole tegemist igapäevase kaubaga, mis pärast lühikest kasutust minema visata tuleb, on iga inimese panus patareide ja akude käitlemisel oluline. Patareide ja akude käitlemine on tehtud niivõrd mugavaks, et enamasti on võimalik aegunud ning tühjad vooluallikad viia enda kodupoe patareide kogumiskasti. Eesti Elektroonikaromu on kaardile koondanud patareide kogumiskastide asukohad üle Eesti.