Jäätmete taaskasutus – vana elektroonika saab uue elu

Jäätmete taaskasutus 01

Jäätmete taaskasutus on elektroonikaseadmete jäätmete või seadmetes sisalduvate erinevate materjalide uuesti kasutusele võtmine kas ümber töödeldes, parandades või teistes seadmetes kasutamisel. Üha enam räägitakse jäätmete taaskasutusest, seda eriti pakendite, paberi ja taara puhul, küll aga on oluline rääkida ka elektrooniliste jäätmete taaskasutusest ja selle vajalikkusest.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Miks on elektrooniliste jäätmete taaskasutus oluline

Jäätmete taaskasutus on oluline igas valdkonnas, olgu tegemist paberi, papi, klaasi või elektroonikaga. Kuna erinevate elektroonikaseadmete tootmiseks on kasutatud rohkelt erinevaid materjale, on võimalik vanadest seadmetest kogutud materjale kasutada ka uute seadmete tootmisel. Taaskasutades oma eluea seljatanud seadmeid uute seadmete tootmiseks on oluliselt energiasäästlikum ja keskkonnasõbralikum kui seadme nullist ehitamine. 

Jäätmete taaskasutus on võimalik erinevatel viisidel: töötavad seadmed on võimalik maha müüa või annetada, oma eluea ületanud seadmed tasub jäätmejaama või kogumispunkti viia. Töökorras elektroonika jäätmete taaskasutus toimub kõige efektiivsemalt uuele omanikule loovutades või müües, kuna nii on võimalik kasutada ära seadme kogu potentsiaal ning eeldatav eluiga, vähendades nii ka seadme tootmiseks kulunud energia kahjulikku keskkonnamõju. Vanade elektrooniliste seadmete taaskasutus on üha populaarsust kogumas, seega tasub oma töötav seade kindlasti sotsiaalmeediasse või vastavatele veebilehekülgedele müügiks postitada. Kui aga seadme müügiga tegeleda ei soovi, võib töötava seadme viia ka uuskasutuskeskusesse, kus leitakse seadmele sümboolse summa eest uus omanik. 

Kui seade ei tööta, toimub jäätmete taaskasutus seadme jäätmejaama või kogumispunkti viimisel. Nimelt on võimalik vanad majapidamisest pärit elektroonikajäätmed jäätmejaama tasuta viia, samuti võtavad väiksemaid kui 25 cm läbimõõduga seadmeid vastu ka suuremad elektroonika kauplused. Küll aga on oluline tähele panna, et tasuta võetakse vastu vaid ühes tükis komplektseid seadmeid, seega ei aktsepteeri jäätmete taaskasutus jäätmejaamas lammutatud või katkiseid seadmeid. Kui loovutatav seade on lammutatud, tuleb eelnevalt jäätmejaamaga seadme loovutamine kokku leppida.

Jäätmete taaskasutus 02
Jäätmete taaskasutus - vana elektroonika saab uue elu 9

Kuidas on elektrooniliste jäätmete taaskasutus reguleeritud

Elektrooniliste jäätmete taaskasutus on Euroopa Liidus reguleeritud WEEE direktiiviga, mis sätestab igale liikmesriigile kohustuse reguleerida elektroonikaromu jäätmete taaskasutus vastavate seadusmuudatustega. Direktiivi eesmärk on suurendada üheltpoolt jätkusuutliku tarbimist, aga ka keskkonnasäästlikku tootmist ning vähendada Euroopa Liidu aladel elektroonikajäätmete hulka. Ka Eestis on rakendatud WEEE direktiivist tingituna 2005. aastal tootjavastutuse põhimõte, mis reguleerib elektroonikaseadmete jäätmete taaskasutust, kokku kogumist ja ringlusest eemaldamist. 

Tootjavastutuse põhimõte edendab jäätmete taaskasutust, kuna kohustab elektroonikaseadmete tootjaid tema valmistatud, sisseveetud või edasimüüdud elektroonikaseadmete jäätmeid kokku koguma, taaskasutama ning ringlusest eemaldama, kattes ise ka seonduvad kulud. Kuna seadmete müügihinda on sisse arvestatud ka tootjavastutuse põhimõtte täitmisega kaasnevad kulutused, tähendab tarbijale põhimõtte kehtimine, et vana elektroonika jäätmete taaskasutus kogumispunktides, suuremates kauplustes ja jäätmejaamades on tasuta, tingimusel et seade on komplektne ning ühes tükis.