Elektroonikaromu tasuta äraandmine

Elektroonikaromu tasuta äraandmine 01

Elektroonikaromu tasuta äraandmine on lihtne viis elektroonika taaskasutamiseks ja seadmete tootmisest tuleneva keskkonnakahju korvamiseks. Vanad elektroonilised seadmed ehk elektroonikaromud võetakse teatud tingimustel kogumispunktides vastu tasuta.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Mida teha elektroonikaromuga?

Tänapäeval on keeruline ilma elektroonikata elada: igal aastal tulevad brändid välja uute võimaluste, mudelite ja tehnoloogiatega nii teleritele, nutitelefonidele, sülearvutitele, külmikutele, ahjudele ning kõikidele seadmetele, millest võiks tarbijal vähegi kasu olla. Kuna tehnoloogia areng on kiire, soetavad tarbijad tihti uue seadme isegi kui vana seade on töökorras. See aga tähendab keskkonnale lisakahju, kuna elektroonikaseadme tootmiseks kulutatud ressursse ning energiat ei kasutata maksimaalselt ära. Sellepärast on oluline, et töökorras seadmed jõuaksid esmalt uutele omanikele, et seadme eluiga saaks täies mahus kasutatud. Kui aga seade ei tööta, võib selle taaskasutuseks vastavasse kogumispunkti viia.

Kus toimub elektroonikaromu tasuta äraandmine?

Elektroonikaromu tasuta äraandmine toimub kogumispunktides ja jäätmejaamades üle Eesti. Kõige levinum koht suuremast elektroonikaromust loobumiseks on jäätmejaam, kus võetakse majapidamistes kasutusel olevaid seadmeid vastu tasuta. Kui on soov loobuda suuremast hulgast elektroonikaromudest korraga, tuleb sellest jäätmejaama eelnevalt teavitada. Jäätmejaama elektroonikaromu viimine on mugav, sest samaaegselt on võimalik loobuda ka teistest majapidamises tekkinud jäätmetest nagu tekstiil, mööbel või ehituspraht.

Teine äärmiselt mugav viis elektroonikaromust loobumiseks on see elektroonika kauplusesse tagastada. Nimelt on elektroonika kauplused müügipinnaga üle 400 m2 kohustatud võtma vastu alla 25 cm läbimõõduga elektroonilisi seadmeid. Kohustus tugineb 2005. aastal Eestis vastu võetud tootjavastutuse põhimõttele, milles on sätestatud nõuded elektroonikaseadmete tootjatele tema valmistatud, sisseveetud või müüdud elektroonika jäätmete kokkukogumise, ringlusest kõrvaldamise ja ümbertöötluse kohta. Tootjavastutuse põhimõtte raames on toote hinna sisse arvestatud ka elektroonikaromu töötlusega seotud kulud, millest tulenevalt on tarbijal õigus ka ostetud toode kauplusesse tagastada. Kuna aga elektroonikakaupluses võetakse vastu vaid väikest elektroonikaromu, siis on suurema seadme puhul kohustatud teenindajad suunama kliendi lähimasse tasuta jäätmejaama.

Viies elektroonikaromu nii jäätmejaama kui elektroonika kauplusesse tuleb arvestada, et seade peab olema ühes tükis ning sellelt ei tohi puududa tööks vajalikud osad. Vajalike osadena loetakse seadme osasid, milleta pole seadme töötamine võimalik, näiteks sülearvuti puhul klaviatuur, arvutil emaplaat või pesumasinal trummel. Samal põhjusel ei tohi olla seadmed lahti lammutatud, tükkideks võetud ega deformeerunud – komplektset seadet saab tõenäolisemalt taaskasutada.

Elektroonikaromu tasuta äraandmine 02
Elektroonikaromu tasuta äraandmine 9

Millistele seadmetele kehtib elektroonikaromu tasuta äraandmine?

Olgugi et inimesi ümbritsevad elektroonikaseadmed igal sammul, siis elektroonikaromu tasuta äraandmine ei kehti kõikidele seadme liikidele. Kogumispunktides ja jäätmejaamades vastu võetavad elektroonikaseadmed on vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele jaotatud kuueks:

  • Alla 50 cm diameetriga telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaseadmed, kuhu kuuluvad ka telefonid, modemid ning tahvelarvutid.
  • Väiksemad elektroonikaseadmed alla 50 cm diameetriga, näiteks elektroonilised kellad, kaalud, videokaamerad, triikrauad.
  • Suuremad elektroonikaseadmed üle 50 cm diameetriga, ka mikrolaineahjud, puhastusseadmed, kontoritarbed ja kõlarid.
  • Valgustid, pirnid ja lambid, ka LED- ning luminofoorlambid.
  • Suuremad kui 100 cm2 ekraaniga seadmed, näiteks televiisorid, arvutid, kuvarid.
  • Soojusvahetusseadmed nagu külmikud, kliima- ja jahutusseadmed.

Kus asub lähim elektroonikaromu kogumispunkt?

Elektroonikaromu kogumiskohad olenevad elektroonikaseadme liigist ja suurusest. Kui väiksemad elektroonikaromud võib viia tasuta suurematesse elektroonikakauplustesse, siis tuleks suuremate seadmete puhul pöörduda otse jäätmejaama. Kui tegemist on suuremas koguses seadmetega, tuleks ka eelnevalt jäätmejaamaga ühendust võtta. Endale lähima kogumispunkti või jäätmejaama leiad mugava kaardirakenduse kaudu.