Elektroonika vastuvõtt tasuta

Elektroonika vastuvõtt tasuta 01

Elektroonika vastuvõtt toimub tasuta üle Eesti. Elektroonikaseadmeid on võimalik viia jäätmejaama, vastavatesse kogumispunktidesse või suurematesse elektroonika kauplustesse. Sellegipoolest kehtivad ka elektroonika vastuvõtule vastavad reeglid.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Mida teha vana elektroonikaga?

Vana elektroonika käitlemiseks on erinevaid võimalusi, ent olenevalt seadme seisukorrast tasuks kõigepealt kaaluda seadmele uue omaniku leidmist. Kui tegemist on töökorras seadmega, mida on soov uuema seadme vastu välja vahetada, tasub leida seadmele uus omanik ning seadet selle eluea lõpuni kasutada. Kasutades seadet maksimaalselt ehk eluea lõpuni, on võimalik vähendada seadme tootmisega kaasnevat keskkonnakahju. Näiteks viis aastat kasutusel olnud telefoni ökoloogiline jalajälg on oluliselt väiksem kui vaid üks aasta kasutusel olnud telefonil.

Kui aga elektrooniline seade pole enam töökorras ning ei täida oma otstarvet, toimub elektroonika vastuvõtt tasuta nii jäätmejaamades, kogumispunktides kui suuremates elektroonika kauplustes. Jäätmejaamades toimub elektroonika vastuvõtt tasuta – enamasti suundutakse jäätmejaama suuremate seadmetega, mida pole võimalik mujale loovutada. Kui tegemist on majapidamises kasutusel oleva seadmega, ei pea jäätmejaama tulekust ette teatama, küll aga tuleb tööstuselektroonika või suuremas koguses elektroonika loovutamine eelnevalt jäätmejaamaga kokku leppida.

Ka suuremates elektroonika kauplustes toimub elektroonika vastuvõtt tasuta. Vastavalt 2002. aastal Euroopa Liidus jõustunud WEEE direktiivile kehtestati 2005. aastal Eestis tootjavastutuse põhimõte. Tootjavastutuse põhimõte sätestab, et elektriseadmete tootjad, edasimüüjad ja maaletoojad on kohustatud nende maale toodud või valmistatud seadmete jäätmed kokku koguma ning taaskasutama. Kuna kõik põhimõttega kaasnevad kulutused tuleb katta elektriseadmete tootjal, siis sisaldab iga elektroonilise seadme hind ka seda. Tarbijale tähendab see, et elektroonikajäätmete käitlemise eest on juba makstud, millest tulenevalt on elektroonikakauplustes suurema müügipinnaga kui 400 m2 kuni 25 cm läbimõõduga elektroonika vastuvõtt tasuta. Suuremate seadmete tagastamisel on teenindaja kohustatud suunama kliendi lähimasse tasuta elektroonika vastuvõttu.

Elektroonika vastuvõtt tasuta 02
Elektroonika vastuvõtt tasuta 9

Kuidas toimub elektroonika vastuvõtt?

Elektroonika vastuvõtt võtab vastu erinevaid elektroonikaromude liike. Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriaid on kirjeldatud Vabariigi Valitsuse määruses, kust leiab ka põhjalikuma loetelu erinevatesse kategooriatesse kuuluvatest seadmetest. Elektroonika paremaks kategoriseerimiseks ning käitlemiseks toimub elektroonika vastuvõtt tasuta kuuele elektroonikaseadme liigile:

  • Soojusvahetusseadmed;
  • Üle 100 cm2 ekraaniga seadmed;
  • Pirnid ja lambid;
  • Üle 50 cm läbimõõduga seadmed;
  • Alla 50 cm läbimõõduga seadmed;
  • Alla 50 cm läbimõõduga telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaseadmed.

Nimetatud elektroonikaseadmete kategooriatele toimub elektroonika vastuvõtt tasuta, küll aga tuleks enne kogumispunkti või jäätmejaama suundumist veenduda, et seadmed oleksid ühes tükis. Nimelt võtab nii jäätmejaam kui elektroonikakauplus vastu vaid komplektseid seadmeid, millel on kõik tööks vajalikud osad. Piirang ei tähenda, et seade peab olema töökorras, ent see ei tohi olla lahti lammutatud ega tükkideks võetud. Näiteks pole tarvis koos televiisoriga loovutada pulti, küll aga peab olema televiisori süsteem ühes tükis.

Elektroonika vastuvõtt tasuta üle Eesti

Elektroonika vastuvõtt toimub üle Eesti erinevates kogumispunktides, jäätmejaamades ning suuremates elektroonika kauplustes. Endale lähima kogumispunkti saab leida kaardirakenduse abil, mis kuvab sinu piirkonnas sobivaid kogumispunkte vastavalt elektroonikaseadme- või jäätmeliigile.