Category Archives: vanaelektroonika

Vana elektroonika vastuvõtt

On loomulik, et iga seade ajaga kulub või et tarbija soovib ajale jalgu jäänud seadet uuema vastu välja vahetada, küll aga tekib antud juhtudel küsimus, mida teha vana elektroonikaga? Elektroonilisi seadmeid ei tohi lihtsalt olmeprügikasti visata, vaid seadmed vajavad teistsugust lähenemist.

Elektroonika utiliseerimine – kogumispunktid üle Eesti

Elektroonika utiliseerimine on eelkõige oluline keskkonnasäästlikkuse tagamiseks, aga ka teadliku ringtarbimise juurutamiseks. Mida rohkem seadmeid jõuab õigesse käitlemispunkti, seda rohkem on võimalik ka neid taaskasutada ja seadmetest tekkivat reostust vähendada. Erinevad elektroonikaseadmed, nii suuremad kui väiksemad, on võimalik viia erinevatesse kogumispunktidesse või kauplustesse üle Eesti.

Kuhu viia jäätmed

Siin on sulle kasulik kaardirakendus, kust saad kiirelt informatsiooni kuhu viia sinule ebavajalikud asjad. Näiteks kasutatud riided, elektroonikaromud, vana mööbel, taasjasutatava hööted nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jne. Kui sul otekkinud prügi või jäätmed ja sa ei tea, mida sellega täpselt peale hakata, siis kirjuta allpool olevasse lahtrisse, mida sa soovid ära anda ja meie […]