Elektroonikaromu vastuvõtt üle Eesti

Elektroonikaromu vastuvõtt üle Eesti 01

Elektroonikaromu vastuvõtt toimub tasuta üle Eesti erinevates elektroonikakauplustes, jäätmejaamades ning kogumispunktides. Elektroonikaromu vastuvõtt ning taaskasutamine on äärmiselt oluline, et tagada jätkusuutlik tarbimine, kus vanadest seadmetest on võimalik uusi luua ning tänu sellele ka keskkonnale tehtavat kahju vähendada.

Siit artiklist saad teada:

Kuidas on seotud tootjavastutuse põhimõte ja elektroonikaromu vastuvõtt?
Millises seisus ja kategoorias elektroonikaromu vastuvõttu viia?
Miks viia vana elektroonika vastuvõtupunkti?
Kus toimub elektroonikaromu vastuvõtt?

Lugemiseks kulub sul vaid 3 minutit.

Kuidas on seotud tootjavastutuse põhimõte ja elektroonikaromu vastuvõtt?

Elektroonikaromu vastuvõttu erinevates kogumispunktides üle Eesti hõlbustab tootjavastutuse põhimõte. Nimelt 2002. aastal Euroopa Liidus vastu võetud WEEE direktiiv pani aluse Eesti Vabariigi Valitsuse määrusele nimega Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad. Nimetatud määrus sätestab elektroonikaromude jäätmete kohustused ja piirangud, mis puudutab oluliselt ka tootjaid.

Tootjavastutuse põhimõte käib käsikäes nimetatud Vabariigi Valitsuse määrusega, mille raames on elektriseadmete tootjad ja müüjad kohustatud elektroonikaromu kokku kogumise, turult kõrvaldamise ja taaskasutamise eest. Põhimõte sätestab, et elektroonikakauplused müügipinnaga kuni 400 m2 on kohustatud vastu võtma väiksema kui 25 cm läbimõõduga elektroonikaromu ning suurema seadme korral edastama info lähima tasuta elektroonikaromu vastuvõtupunkti kohta. Antud kohustus kehtib kauplustele ka siis, kui klient kauplusest ostu ei soorita.

Kuna tootjavastutuse põhimõte eeldab kohustustega tootjatelt ning müüjatelt lisakulutusi elektroonika käitlemise jaoks, sisalduvad nimetatud kulud ka toodete müügihinnas. Sellepärast võivad kliendid enda vana elektroonika kauplusesse tagastada, isegi kui samaaegselt uut toodet ei osteta. Tootjavastutuse põhimõtte kontrollimiseks on Eestis tegutsevad elektroonikaseadmete tootjad kohustatud end Probleemtooteregistris ehk PROTO-s registreerima ning regulaarselt registrisse nõutud andmeid sisestama.

Millises seisus ja kategoorias elektroonikaromu vastuvõttu viia?

Elektroonikaromu vastuvõtt toimub nii elektroonikakauplustes kui jäätmejaamades ning kogumispunktides üle Eesti. Sellegi poolest ei võeta vastuvõtukohtades vastu kõiki elektroonikaromusid, vaid seadmed on jaotatud kategooriateks. 

Elektroonikaromu vastuvõtt toimub lähtudes kuuest kategooriast: suured kodumasinad, väiksed kodumasinad, kommunikatsiooniseadmed, soojusvahetusseadmed, ekraanid ning kuvarid ja lambid. Kui seade kattub nimetatud kategooriatega, võib selle tasuta lähimasse kogumispunkti viia.

Lisaks kategooriapõhisele jaotusele võtab elektroonikaromu vastuvõtt vastu vaid komplektseid seadmeid. See tähendab, et elektroonikaromu peab olema ühes tükis, omama tööks vajalikke osasid ega ei tohi olla lammutatud. Seega peab pesumasinal olema trummel, arvutil emaplaat, küll aga ei pea kaasas olema televiisoril pulti või sülearvutil laadijat. Sellegipoolest ei pea seade olema töökorras ning reaalselt ka kasutamiskõlblik.

Elektroonikaromu vastuvõtt üle Eesti 02
Elektroonikaromu vastuvõtt üle Eesti 9

Miks viia vana elektroonika vastuvõtupunkti?

Nii tootjavastutuse kui elektroonikaromu vastuvõtt kogumispunktides ja jäätmejaamades täidab keskkonnasäästlikku eesmärki, andes võimaluse erinevaid elektroonikaseadmeid uuesti kasutada. Elektroonikaromu õigesse kohta viimine annab elektroonikale uue võimaluse, kuna iga seade võetakse vastavalt selle erinevatele materjalidele ja osadele lahti, mis võimaldab nende ümbertöötlust ja uuele ringile saatmist. Tehes uusi seadmeid juba olemasolevatest materjalidest on võimalik olla palju loodussäästlikum.

Küll aga tasuks enne elektroonikaromu vastuvõttu suundumist mõelda, kas vana elektroonikaseade võiks olla mõnel teisel viisil kasulikum. Näiteks jõuab jäätmejaamadesse ja kogumispunktidesse tihti vanu seadmeid, mis on töökorras ent mingil määral ajale jalgu jäänud. Kui seade töötab ning on välja vahetatud vaid soovist uuemat versiooni omada, on mõistlikum see esmalt mõnele müügiplatvormile postitada või seadet lähedastele ning sõpradele pakkuda. Nii saab tõenäoliselt seadet kasutada selle eluea lõpuni ja säästa sealjuures ka loodust.

Kus toimub elektroonikaromu vastuvõtt?

Elektroonikaromu vastuvõtt toimub pea igas asulas üle Eesti. Kõige lihtsam viis endale lähima kogumispunkti või kaupluse leidmiseks on kasutada Eesti Elektroonikaromu kaardirakendust. Kaardirakendust on lihtne kasutada, tuleb vaid sisestada enda elektroonikaromu kategooria ning rakendus näitab, kuhu võib selle viia.