Jäätmete vastuvõtt – kuhu viia elektroonikajäätmed?

Jäätmete vastuvõtt - kuhu viia elektroonikajäätmed 01

Jäätmete vastuvõtt toimub elektroonikajäätmetele tasuta. Elektroonikajäätmete eraldamine muudest jäätmetest on taaskasutamise ning jätkusuutliku tarbimise tagamiseks äärmiselt oluline, panustades nii ka keskkonna säästmisse. Jäätmete vastuvõtt toimub erinevates kogumispunktides ja kauplustes üle Eesti.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Elektroonikajäätmete vastuvõtt toimub vastavates kogumispunktides

Elektroonikajäätmeid ei tohi visata minema tavaprügiga koos, kuna tegemist on elektrooniliste seadmetega, millele kehtivad kindlad utiliseerimise nõuded. Kuna inimesed on elektroonikaseadmetest ümbritsetud igal sammul, on äärmiselt oluline neid keskkonnasaaste vältimiseks õigesti taaskasutada ja utiliseerida. Vastasel juhul raiskame lisaks tohutule ressursile uute seadmete valmistamiseks ka inimeste aega, energiat ning tervist. 

Jäätmete vastuvõtt toimub üle Eesti nii jäätmejaamades, uuskasutuskeskustes kui elektroonikakauplustes. Nimelt kehtib elektroonikaseadmetele tootjavastutuse põhimõte, mis võeti vastu juba 2005. aastal ning kohustab elektroonikaseadmete müüjaid kokku koguma ning võimaldama jäätmete vastuvõtt müüdud elektroonikale. Tarbijale tähendab tootjavastutuse põhimõtte järgimine mugavat elektroonikaseadmetest loobumist: väiksem kuni 25 cm läbimõõduga elektroonikaseade on võimalik viia suurematesse elektroonika kauplustesse tagasi ning suurema seadme puhul suunavad kaupluse töötajad kliendi lähimasse tasuta jäätmete vastuvõttu. Veel pakuvad paljud kauplused suurema elektroonikaseadme ostuga kaasa ka vana seadme ära viimist. 

Lisaks toimub vana elektroonika jäätmete vastuvõtt tasuta ka jäätmejaamades nagu on sätestatud jäätmeseaduses. Jäätmejaamas võetakse tavatingimustel ja eelneva etteteatamiseta vastu kodumajapidamistest pärit elektroonikaseadmeid, mis on ühes tükis ning omavad tööks vajalikke osasid. Jäätmete vastuvõtt suuremas koguses või lammutatud elektroonikaseadmete jaoks toimub jäätmejaama etteteatamisega.

Kuigi nii elektroonikakauplustes kui jäätmete vastuvõtupunktides võetakse vastu ka töökorras elektroonikaseadmeid, siis soovitame töötavate seadmete taaskasutamiseks valida mõne teise võimaluse. Kui tegemist on korraliku ja töökorras seadmega, siis on mõistlik seda esmalt enda sõpradele või lähedastele pakkuda – ehk on kellelgi parasjagu just sellist seadet tarvis. Kui seadmele uut omanikku ei leia, võib panna selle tasuta või raha eest üles ka Interneti – uue omaniku leidmine on terve Eesti või maailma seast tõenäolisem. Kui veebis seade uue omanikuni ei jõua, võib enda vana töökorras elektroonika viia ka uuskasutuskeskusesse, kus võetakse samuti seade tasuta vastu. Töökorras seadme uuele omanikule loovutamine või müümine on keskkonnale oluliselt kasulikum, sest juba toodetud seadet kasutatakse tema eluea lõpuni ega lammutata erinevateks materjalideks veel selle eluea keskel.

Jäätmete vastuvõtt - kuhu viia elektroonikajäätmed 02
Jäätmete vastuvõtt - kuhu viia elektroonikajäätmed? 9

Milliseid elektroonikajäätmeid viia jäätmete vastuvõttu?

Jäätmete vastuvõttu pöördudes on oluline teada, et loovutatav elektroonikaseade peab omama kõiki tööks vajalikke osasid. See ei tähenda, et televiisoril peab olemas olema pult või sülearvutil laadimisjuhe, küll aga peab seade olema ühes tükis ning komplektne. Näiteks ei võeta vastu pesumasinat ilma trumlita või sülearvutit ilma ekraanita. 

Lisaks seadme seisukorrale pööratakse jäätmete vastuvõtus tähelepanu ka seadmete kategooriale. Nimelt kehtib tasuta jäätmete vastuvõtt kuuele elektroonikaseadmete kategooriale:

  1. Suured kodumasinad, mille läbimõõt on üle 50 cm, näiteks pesumasinad, päikesepaneelid ja printerid.
  2. Väikesed kodumasinad, mis on alla 50 cm läbimõõduga, näiteks hambaharjad, elektroonilised kaalud, kohvimasinad.
  3. Telekommunikatsiooni- ja infotehnoloogiaseadmed, mille alla kuuluvad telefonid, akulaadijad, modemid ja tahvelarvutid.
  4. Soojusvahetusseadmed, näiteks külmkapid, kliimaseadmed.
  5. Kuvarid ning ekraanid, mis on suurema kui 100 cm2 ekraaniga, sh televiisorid.
  6. Lambid ja lambipirnid, ka LED-valgustid.

Jäätmete vastuvõtt toimub üle Eesti

Jäätmete vastuvõtt toimub erinevates kogumispunktides, elektroonikakauplustes ning uuskasutuskeskustes üle Eesti. Kui tegemist on töökorras ja korraliku seadmega, soovitame leida elektroonikaseadmele uue omaniku müümise või loovutamisega. Kui aga elektroonikaseadme eluiga on lõppenud, on võimalik see viia lähimasse jäätmete vastuvõtupunkti või elektroonikakauplusesse. Leia endale lähim vana elektroonika jäätmete vastuvõtt kaardirakenduse abil.