Elektroonika kogumispunkt – too oma vana elektroonika meile

Elektroonika kogumispunkt 01

Elektroonika kogumispunkt võtab vastu sinu seisma jäänud või vana elektroonika ning viib selle uuesti ringlusesse. Vana elektroonika eraldamine teistes jäätmetest võimaldab taaskasutada juba toodetud materjale keskkonnasäästlikul ja ohutul viisil.

Siit artiklist saad teada:

Mida teha vana elektroonikaga?
Millist elektroonikat võtab vastu elektroonika kogumispunkt?
Kus asub elektroonika kogumispunkt?

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Mida teha vana elektroonikaga?

Vana elektroonika käitlemiseks on mitu varianti ning õige tegutsemine oleneb seadme seisukorrast. Esmalt, kui tegemist on töökorras seadmega, mis on tarkvara või välimuse poolest ajale jalgu jäänud, on mõistlik pakkuda seadet enda lähedastele, sõpradele või loovutada see abivajajale. Tihti on vana elektroonika turg väga kirju ning sinu vanale seadmele võib leiduda ostjaid ka sotsiaalmeedias või müügiportaalides.

Kui seade on aga oma eluea lõpus ning lakanud töötamast, tuleb see viia elektroonika kogumispunkti. Elektroonika kogumispunktideks peetakse jäätmejaamu ja suuremaid elektroonikakauplusi, kus toimub vana elektroonika vastuvõtt tasuta. Jäätmejaamadesse saab viia igas suuruses koduelektroonikat, kuid tootjavastutuse põhimõtte raames võetakse elektroonikakauplustes müügipinnaga üle 400 m2 vastu vaid kuni 25 cm läbimõõduga väikeelektroonikat. Kui on soov elektroonika kogumispunkti viia suurem seade, annab kaupmees lähima tasuta kogumispunkti info.

Elektroonika kogumispunkt 02
Elektroonika kogumispunkt - too oma vana elektroonika meile 9

Millist elektroonikat võtab vastu elektroonika kogumispunkt?

Elektroonika kogumispunkt järgib elektroonika utiliseerimisnõuded, mis on sätestatud Vabariigi Valitsuse vastavas määruses. Elektroonika kogumispunkt võtab vastu terviklikke elektroonikaseadmeid, mis on ühes tükis ning millel ei esine suuri mõrasid või puuduvaid osasid. See tähendab, et kuigi äraantav elektroonikaseade ei pea olema töökorras, peab televiisoril siiski olema klaas, sülearvutil klaviatuur ning emaplaat. Kui on soov loobuda lammutatud või katkisest seadmest, tuleb elektroonika kogumispunkti eelnevalt sellest teavitada.

Lisaks seadme seisukorrale on elektroonika kogumispunktides oluline pöörata tähelepanu ka seadmete liigile. Nimelt võetakse kogumispunktides vastu kuut liiki elektri- ja elektroonikaseadmeid:

  1. Soojusvahetusseadmed, mille alla kuuluvad näiteks külmkapid, sügavkülmikud, jahutus- ja kliimaseadmed.
  2. Lambid ja valgustid, sealhulgas ka LED-valgustid ja luminofoorlambid.
  3. Ekraanid, kuvarid ja üle 100 cm2 suuruse ekraaniga seadmed, ka televiisorid.
  4. Suuremad kui 50 cm läbimõõduga seadmed, näiteks kodukinosüsteemid, pesumasinad, tolmuimejad ja erinevad elektrilised tööriistad.
  5. Väiksemad kui 50 cm läbimõõduga seadmed, ka raadiod, kompressorid ja patareidega mänguasjad.
  6. Kuni 50 cm läbimõõduga infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed, mille alla kuuluvad telefonid, adapterid, arvutid ning ka tahvelarvutid. 

Nimetatud loetelu pole lõplik, sest igasse kategooriasse kuulub veel rohkelt rohkem ja vähem levinud kodumasinaid. Enne elektroonika kogumispunkti suundumist soovitame üle kontrollida, kas loovutatav elektroonikaseade on ära mainitud kogumispunkti vastu võetava seadmena.

Kus asub elektroonika kogumispunkt?

Elektroonika kogumispunktid asuvad üle Eesti. Enamus asulates ning linnades on olemas isegi mitu jäätmejaama, rääkimata kümnetest elektroonikakauplusest, hõlbustades nii vanast elektroonikast loobumist.

Endale lähima elektroonika kogumispunkti leidmiseks soovitame kasutada mugavat kaardirakendust, mis filtreerib jäätmejaamasid ning kogumispunkte üle Eesti vastavalt kirjeldatud seadmele ja leiab lähima sobiliku. Lisaks tasub ära kasutada võimalust loobuda vanast elektroonikast lähimas elektroonikakaupluses.