Kuidas käib elektroonika äraandmine?

Elektroonika äraandmine 01

Elektroonika äraandmine toimub vaid selleks ettenähtud kohtades ning vastavaid regulatsioone täites, sest elektroonikaseadmete koos olmeprügiga lihtsalt prügikasti viskamine on keelatud. Elektroonika äraandmine on seadusega reguleeritud, kuna elektroonilised seadmed sisaldavad rohkelt erinevaid materjale, millest osa võivad ohustada nii keskkonda kui ümbritsevate inimeste ja loomade tervist.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Elektroonika äraandmine on tasuta

Elektroonika äraandmine on reguleeritud Jäätmeseadusega, mis sätestab, et elektrooniliste seadmetega on tegemist probleemtoodetega, mille käitlemine vajab erinõudeid. Alates 13. augustist 2005. aastal kehtib Eestis tootjavastutuse põhimõte, mis tugineb Euroopa Liidus vastu võetud WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) direktiivile 2002/96/EC. Direktiiv võeti vastu, et vähendada elektroonikaseadmetest tekkivaid jäätmeid, suurendada jätkusuutlikku tarbimist ning tootmist ja soodustada ringmajanduse teket. Tootjavastutuse põhimõte täidab Eestis nimetatud direktiivi eesmärke. Tulenevalt tootjavastutuse põhimõttest on elektroonika äraandmine tasuta. Nimelt sätestab Jäätmeseaduses paragraaf §26, et tootjavastutuse põhimõtte kohaselt on elektroonikaseadmete tootjad vastutavad tema toodetud, sisseveetud ning edasimüüdud elektroonilistest seadmetest tekkinud jäätmete kokku kogumise, kõrvaldamise ja taaskasutamise eest, tasudes põhimõttele kohaselt ka kõikide kaasnevate kulude eest. Tarbijale tähendab see aga, et kõik tekkinud elektrooniliste seadmete jäägid on võimalik tasuta tootjale või tema organiseeritud kogumissüsteemi tagastada.

Elektroonika äraandmine 02
Kuidas käib elektroonika äraandmine? 9

Kus toimub elektroonika äraandmine

Elektroonika äraandmine toimub vastavates kogumispunktides ja jäätmejaamades üle Eesti. Kõige populaarsem valik on viia vana elektroonika jäätmejaama, sest seal võetakse tasuta vastu nii väiksemaid kui suuremaid seadmeid. Jäätmejaamas elektroonika äraandmine on mugav, sest jäätmejaama on võimalik oma sõidukiga suunduda ning elektroonikaromu lihtsalt sõidukilt vastavasse konteinerisse viia. Kui tegemist on aga töökorras seadmega, on mõistlikum see viia vastavasse kogumispunkti, kus töökorras seadmeid värskendatakse või kasutatakse varuosadena – tihti pakuvad kogumispunktid ka vana seadme loovutamise eest raha. 

Elektroonika äraandmine toimub tasuta ka suuremates elektroonika kauplustes. Nimelt kauplused, mille müügipind on suurem kui 400 m2, on kohustatud vastu võtma väiksema kui 25 cm läbimõõduga elektroonilised seadmed isegi siis, kui uut seadet ei osteta. Kuna suuremaid seadmeid pole kauplused kohustatud vastu võtma, suunatakse nende puhul klient lähimasse tasuta jäätmejaama. Tihti pakuvad elektroonika poed suuremate seadmete ostuga kaasa tasuta vana seadme teisaldamist – hea boonus vanast seadmest mugavalt lahti saamiseks. 

Kuigi vana elektroonika äraandmine on tasuta, kehtivad ka äraantavale tehnikale teatud nõudmised. Nimelt ei tohi olla vana elektroonika lammutatud vaid peab olema ühes tükis ja omama kõiki tööks vajalikke osasid. Nii jäätmejaamad, kogumispunktid kui kauplused võtavad vastu vaid komplektseid seadmeid, sest neid saab tõenäolisemalt ümber töödelda ning taaskasutada. Kui sinu vana elektroonikaseade on mitmes tükis, siis tuleb enne loovutamist jäätmejaamaga ühendust võtta.