Elektroonika utiliseerimine – kogumispunktid üle Eesti

elektroonika utiliseerimine - kogumispunktid üle Eesti 01

Elektroonika utiliseerimine on eelkõige oluline keskkonnasäästlikkuse tagamiseks, aga ka teadliku ringtarbimise juurutamiseks. Mida rohkem seadmeid jõuab õigesse käitlemispunkti, seda rohkem on võimalik ka neid taaskasutada ja seadmetest tekkivat reostust vähendada. Erinevad elektroonikaseadmed, nii suuremad kui väiksemad, on võimalik viia erinevatesse kogumispunktidesse või kauplustesse üle Eesti.

Siit artiklist saad teada:

Mis on tootjavastutuse põhimõte?
Milline tehnika kuulub elektroonika utiliseerimise alla?
Kuhu viia vana elektroonika?
Kogumispunktide asukohad

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Mis on tootjavastutuse põhimõte?

Elektroonika utiliseerimine on suurema hoo sisse saanud pärast 2005. aastal Eestis vastuvõetud tootjavastutuse põhimõttele, mis tugineb vastavale Euroopa Liidu direktiivile 2002/96/EÜ ehk WEEE direktiivile. Antud põhimõte sätestab, et tootja vastutab tema poolt toodetud, edasimüüdud või sisseveetud elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkivate jäätmete kogumise, taaskasutamise ning kõrvaldamise eest. Kuna nimetatud tegevused ja tulenevad kulud jäävad tootja kanda, on lisakulu arvestatud juba tarbija ostetava seadme hinnas.

Tootjavastutuse põhimõttega kaasnevad lisaks tekkivate jäätmete eest vastutusele ning käitlemise eest tasumisele ka kohustus omada ülevaadet turule lastud seadmetest. Põhimõtte järgimise tagamiseks on Eestis tegutsevad elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad kohustatud end Probleemtooteregistris registreerima ning regulaarselt nõutud andmeid esitama. Nii on vastavatel ametkondadel võimalik direktiivi järgimist kontrollida.

Milline tehnika kuulub elektroonika utiliseerimise alla?

Elektroonika utiliseerimise nõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määruses Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad

Utiliseeritavad on erinevad elektri- ja elektroonikaseadmed, mis on jaotatud kuude kategooriasse. Seadmed on jagatud järgnevalt:

  • Soojusvahetusseadmed – külmikud, sügavkülmikud, kliima- ja jahutusseadmed.
  • Ekraanid, kuvarid ja seadmed, mis on suurema kui 100cm2 ekraaniga – sülearvutid, arvuti kuvarid, televiisorid.
  • Lambid – LED-valgustid, -pirnid, luminofoorlambid.
  • Suured seadmed üle 50cm läbimõõduga – muusikaseadmed, pesumasinad, tolmuimejad, muruniidukid, elektrilised tööriistad.
  • Väiksemad seadmed kuni 50cm läbimõõduga – raadiod, aiatööriistad ja kompressorid, elektrilised ja patareidega mänguasjad.
  • Väiksed infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed, maksimaalse läbimõõduga kuni 50cm – arvutid, tahvelarvutid, telefonid, akulaadijad.
elektroonika utiliseerimine - kogumispunktid üle Eesti 02
Elektroonika utiliseerimine - kogumispunktid üle Eesti 9

Kuhu viia vana elektroonika?

Vana elektroonika kogumiseks on kogumispunktid üle Eesti, mis võtavad vastu nii elektroonilisi seadmeid, mööblit, riideid kui ka ehitusjäätmeid. Elektroonika utiliseerimine jäätmejaamades on tasuta, mis tähendab, et vana seadme saab lisatasu maksmata ära anda.

Veel võib teatud juhtudel vana elektroonika ka kauplusesse viia. Kauplus üle 400m2 müügipinnaga on kohustatud vastu võtma kuni 25 cm suuruse väikeelektroonika ning suuremate seadmete puhul edastama kliendile info, kuhu on võimalik seade tasuta viia. Lisaks pakuvad paljud elektroonika edasimüüjad võimalust uue seadme ostul vana seade tasuta ära anda. 

Kauplusesse tagastavate seadmete puhul on oluline teada, et elektroonika utiliseerimine nõuab et seade oleks terviklik. See tähendab, et elektroonikaseadmed ei pea olema töökorras, aga peavad sisaldama tööks vajalikke osasid nagu kompressorid või emaplaat. Tingimus ei laiene aga seadmete välistele juhtmetele, käepidemetele või televiisori puhul puldile. 

Kogumispunktide asukohad

Kui vana elektroonikat on suuremas koguses või on tegemist suurema seadmega, on mugav need tasuta lähimasse kogumispunkti viia. Endale kõige lähedama kogumispunkti leiad Eesti Elektroonikaromu kaardirakenduselt.