Külmkapi utiliseerimine

Külmkapi utiliseerimine 01

Külmkapi utiliseerimine on mugavam kui arvad. Vana elektroonikaromu on võimalik loovutada tasuta nii jäätmejaamadesse kui elektroonika kogumispunktidesse üle Eesti. Sellegipoolest kehtivad ka tasuta loovutamisel teatud tingimused.

Lugemiseks kulub sul vaid 4 minutit.

Kus toimub külmkapi utiliseerimine?

Nii kodumasinate kui külmkapi utiliseerimine toimub vastavalt Jäätmeseadusele, kus on sätestatud, et elektroonilised seadmed on probleemtooted, millest tulenevalt kehtivad neile käitlemisel erinõuded. Jäätmeseaduses kirjeldatud elektrooniliste seadmetega ümber käimine tugineb aga Euroopa Liidu nõudmistele, peamiselt just WEEE direktiivile 2002/96/EC. Nimelt loodi direktiiv, et vähendada Euroopa Liidus elektroonilistest seadmetest tekkivaid jäätmeid ning suunata neid ümbertöötlusesse. Eesmärgiga täita Euroopa Liidus sätestatud direktiivi, kehtivad liikmesriikides elektroonikaseadmete käitlemise reguleerimiseks vastavad seadused. Nii kehtib ka Eestis tootjavastutuse põhimõte, mis kohustab elektroonikaseadmete tootjaid vastutama tema sisseveetud, edasimüüdud või toodetud elektroonilistest seadmetest tekkinud jäätmete kogumise, ringlusest kõrvaldamise ning ümbertöötluse eest – tasudes sealjuures ka kõik tekkivad kulutused. Tootjavastutuse põhimõttest tulenevalt toimub seadmete sh ka külmkapi utiliseerimine tarbijale tasuta.

Mida tuleks teada suurte kodumasinate sh külmkapi utiliseerimisest?

Külmkapi utiliseerimine võib tekitada tarbijale suurt peavalu, küll aga on tegemist väga mugava toiminguga. Kuna tegemist on suurema kodumasinaga, mida kauplusesse tasuta tagastada ei saa, toimub külmkapi utiliseerimine vastavates kogumispunktides ja jäätmejaamades üle Eesti. Ka jäätmejaamades ning kogumispunktides toimub majapidamistest pärit elektroonika vastuvõtt tasuta.

Kui aga külmkapi utiliseerimine tuleb ette võtta uue külmkapi ostmise tõttu, pakuvad paljud elektroonikakauplused uue seadme ostul tasuta vana seadme ära viimist. Tegemist on enamasti tasuta teenusega, mida tasub uue seadme ostmisel kindlasti uurida. Lisaks, kui on soov loobuda töökorras külmkapist, on olemas paremaid variante kui külmkapi utiliseerimine. Töökorras seade on mõistlik olenevalt selle seisukorrast kas müüa, tasuta uuskasutuskeskusesse viia või abivajajale loovutada – nii on võimalik kasutada ära kogu seadme potentsiaal ning eluiga, panustades sealjuures ka keskkonna säästmisse.  

Külmkapi utiliseerimine toimub ka jäätmejaamades ühel tingimusel. Nimelt peab olema loovutatav elektroonikaseade ühes tükis ning omama kõiki tööks vajalikke osasid. Seega ei tohi olla külmkapil puudu uksed, jahutuselement või mõni teine tööks vajalik osa. Kui külmkapp on lammutatud või mitmes tükis, toimub külmkapi utiliseerimine jäätmejaamas eelneva kokkuleppe alusel.

Külmkapi utiliseerimine 02
Külmkapi utiliseerimine 9

Kuidas leida endale lähim tasuta kogumispunkt?

Külmkapi utiliseerimine toimub jäätmejaamades ja kogumispunktides üle Eesti. Endale lähima kogumispunkti või jäätmejaama leiad mugavalt kaardirakenduselt, mis suunab vastavalt äraantava seadme liigile kasutaja sobivasse punkti. Küll aga tuleks jätta külmkapi utiliseerimine jäätmejaamas viimaseks variandiks, kui tegemist on töökorras seadmega. Töökorras külmkapp on mõistlik viia lähimasse uuskasutuskeskusesse, kus töötav seade leiab sümboolse summa eest tõenäoliselt uue omaniku.