Kantavate akude ja patareide uued tariifid alates 01. jaanuarist 2022.a

akud ja patareid

1.jaanuarist 2022.a tõstab ja korrigeerib Eesti Elektroonikaromu MTÜ patareide ja akude tariife.

Hinnatõus on märkimisväärne, mistõttu palume teil käesoleva kirja ja selle lisas oleva hinnakirjaga tähelepanelikult tutvuda. 2019 aasta lõpus võeti Euroopa Nõukogu poolt vastu “Rohelepe/Green Deal”, kus on väga ambitsioonikad eesmärgid- muuta Euroopa Liit 2050 aastaks CO2 emissiooni neutraalseks. Selle eelduseks on aga oluliselt jõulisemalt rakendada ringmajanduslikke mudeleid erinevates valdkondades. Üheks selleks valdkonnaks on ka WEEE jäätmed ning akud ja patareid.

Eestis kogutavate patareide kogumismäär on hetkel kõige madalam Euroopas. Eesti kogumismäär on ca 30%, kuid tagasi koguma peaksime 45% kõigist turule lastud patareidest.

Uue patareidirektiivi järgi tõuseb märkimisväärselt senine 45% kogumismäär, mille tulemusel peab 2025 aasta lõpuks olema saavutatud 65% patareide kogumismäär. See nõuab ettevalmistusi aga juba täna, sest selle eelduseks on märkimisväärne kogumisvõrgustiku suurendamine. Senisega võrreldes peame hakkama koguma ja töötlema kaks korda rohkem patareisid, kui täna.

Vahendid, mis hinnatõusu kaudu saadakse, suunatakse järgmiselt:

  • Kogumisvõrgustiku suurendamine, et täita kogumise sihtarvud;
  • Parem teavitustöö, et lõpptarbijate harjumusi muuta;
  • Logistika, sorteerimise ja käitlemise kulud suurenevad.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele, koos säästame keskkonda ning muudame Eestimaa puhtamaks.

Aivo Kangus

MTÜ Eesti Elektroonikaromu

juhatuse esimees