Monthly Archives: oktoober 2020

Keskkonnaministeerium koos TVO-dega käivitas akude ja patareide kogumise teavituskampaania

Patarei – ja akujäätmed võivad vale käitlemise korral põhjustada kahju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Seetõttu tuleb neid koguda teistest jäätmetest eraldi ning viia nende kogumiseks ette nähtud kogumiskastidesse või jäätmejaamadesse. Patareid ja akud ning nende saatus on järgmisel kahel nädalal fookuses Keskkonnaministeeriumi teavituskampaanias Patakas pole prügi. Tühjad kasutatud patareid ja akud pole kindlasti […]