Uudised
PRESSITEADE 2017-05-07

PRESSITEADE

MTÜ Eesti Elektroonikaromu

"Patareitähe" kampaania võttis kohati ootamatuid pöördeid

Kampaania raames korraldas MTÜ Tuleviku Heaks koolidele ja lasteaedadele üle-eestilise vanade patareide kogumise võistluse. Patareide äraveo eest hoolitses samuti Elektroonikaromu.
Patareide kogumise aktsioon kestis mitu kuud, detsembri algusest märtsi alguseni. Patareitähe kampaania hõlmas 393 kooli ja lasteaeda üle Eesti. Selle aja vältel kogus taaskasutusorganisatsioon kokku kümneid tuhandeid suuremaid ja väiksemaid, kellade ja kaalude patareid.

Mõnedes koolides tekitas patareide kogumine nii suurt hasarti, et kogumisvankri ette rakendati vanemad, tassiti poodides asuvad kogumiskastid koos patareidega koju või valati patareide kogumiskastide sisu poes isiklikesse kottidesse ümber.

Koeru keskkooli algklasside majas kogus patareisid 2B klass. Selles klassis õpib 14 last. Klassijuhataja Ave Taal rääkis, et tema õpilased olid väga aktiivsed patareide kogujad. „Üks tüdruk, kes tõi ühel päeval kooli umbes 800 patareid, tunnistas, et sai need poes töötava ema abil. Eks ma siis seletasin, et nii ei ole ilus ja see ei ole kampaania mõte, aga põhiline on ikkagi see, et patareid ei satuks loodusesse. Lapsed on keskkonnahoiu ja prügi liigiti sorteerimise asjus kindlasti palju paremini haritud kui nende vanemad, sest juba lasteaedades ja algkoolis õpetatakse, kuidas plasti, paberit ja ohtlikke jäätmeid liigiti ja lahus koguda ning jäätmejääma viia või erimärgistatud prügikastidesse paigutada,“ selgitas õpetaja Taal.

Ta on enda sõnul samuti hingelt „roheline“, kes sorteerib kõike, mis võimalik ja püüab oma hoolealustele samuti keskkonnahoidlikku maailmapilti edasi anda. „Elan eramajas. Biojäätmed lähevad komposti. Plasti, pakendi, metalli ja paberi sorteerin välja ja viin vastavatesse prügikastidesse. Kui prügifirma soovis igakuiselt mu maja konteinerit tühjendada, ütlesin, et piisab kord kvartalis tühjendamisest, sest sorteerin prügi väga põhjalikult ja enamasti koosnevadki jäätmed peamiselt erinevatest pakenditest,“ rääkis 2B klassijuhataja.

MTÜ Eesti Elektroonikaromu juhataja Aivo Kangus ütles, et tal on hea meel osaleda sellises suures kampaanias. „Mäletatavasti tegi Elektroonikaromu 2009. aastal koos Nokia ja Elisaga mobiiltelefonide tagastuskampaania, millest ümbertöödeldud pingid ootavad siiani Solarise keskuse juures istujaid,“ meenutas Kangus.

Tema sõnul on väga tore, et noorem põlvkond mõistab patareide kui ohtlike jäätmete liigiti kogumise vajadust. „Teatavasti mõjub patareides sisalduv kaadium läbi pinnasevee juukseid hõrendavalt. Kokkukogutud patareid töödeldakse ohutult ümber. Aktiivsus on olnud väga erinev. Alates neljast patareist kuni kümnete tuhandeteni ühest kogumiskohast. Keskmine kogus küünib alati pigem tuhandetesse,“ märkis Kangus.

Selleks, et koguda kokku võimalikult palju patareisid, näitasid lapsed üles erakordset nutikust ja julgust. „Oleme saanud tagasisidet näiteks Selveritest ja Maximatest, kus asuvad statsionaarsed patareide kogumiskastid, et viisakamad lapsed küsisid infolauast luba konteiner tühjendada. Julgemad viisid ära patareide avaliku kogumiskasti koos patareidega. Maxima palub patareikonteinerid võimalusel siiski tagastada," lisas Kangus.

MTÜ Eesti Elektroonikaromu jaoks on sellise mahuga logistilise operatsiooni korraldamine esmakordne. Kui kusagil on veel mõni patareikonteiner tühjendamata, siis andke sellest teada info@elektroonikaromu.ee MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise ja taaskasutamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Fotod: MTÜ Eesti Elektroonikaromu

Patareitäht

Patareitäht

Patareitäht

Patareitäht

Patareitäht

Patareitäht

Patareitäht

Fotodel võtavad MTÜ Eesti Elektroonikaromu esindajad vastu Koeru keskkooli 2B klassi kogutud patareid. Muusikaklassis tehtud fotol istub 2B klassijuhataja Ave Taal koos usina patareide korjaja Aavoga.

Puhtamat Eestit!


Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=51

MT EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kik igused kaitstud.