Uudised
PRESSITEADE 2006-02-06
Tallinnas sõidab ringi Kolatakso

Alates veebruarist sõidab Tallinnas ringi Kolatakso, mis võimaldab tarbijatel tavapärasest mugavamalt vabaneda oma kodus olevatest ja mittevajalikest probleemtoodetest. Tegu on kolme mittetulundusühingu – Eesti Elektroonikaromu, Eesti Pakendiringlusja Eesti Rehviliit – ühisettevõtmisega.

„Kui tavaliste ja igapäevases majapidamises tekkivate jäätmete äraviskamine on lihtne ja need tuleb panna selleks ettenähtud konteinerisse, siis probleemtoodetega – akud, rehvid, elektroonikajäätmed – on asi keerulisem. Esiteks saastavad nad rohkem keskkonda ja teiseks on nende viimine ettenähtud kogumiskohtadesse seotud teatud ebamugavustega, ” ütles MTÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees Aivo Kangus. „Kolatakso projekt ongi ellukutsutud selleks, et teha tarbijaile probleemtoodetest vabanemine võimalikult mugavaks ja tagada seeläbi, et ümbruskonnast hakkaksid kaduma kohad, kus vedelevad keskkonnaohtlikud probleemtooted.”

Kolatakso kujutab endast mikrobussi, mida on inimestel võimalik kohale tellida telefonitsi. Tarbijatel on valida, kas nad toovad oma probleemtooted – akud, rehvid, elektroonikajäätmed, päevavalguslambid, erinevad pakendid – ise Kolatakso saabumiskohta või kasutavad selleks teenindajaid. Eriti kehtib see korruselamute kohta.

Projekt Kolatakso on ellukutsutud kolme mittetulundusühingu – Eesti Elektroonikaromu, Eesti Pakendiringlus ja Eesti Rehviliit – poolt, kuna need organisatsioonid vastutavad probleemtoodete taaskasutamise eest. Probleemtoodete käitlemisega tegeleb OÜ Kesto.

”Kuigi Kolatakso veoteenuse eest peavad tarbijad maksma, on nende probleemtoodete edasine keskkonnasõbralik käitlemine ise tasuta. Tarbijate ülesanne on ainult tagada, et tooteid oleks võimalik transportida – külmkapid tühjad ja pakendid eraldi kilekotis, ” lausus Aivo Kangus. „Teenuse vastu tunnevad juba huvi korteriühistud, millede puhul ei jaksa paljud inimesed ise oma probleemtooteid kõrgematelt korrustelt alla tuua ja see on mugav ka kõikidele teistele tarbijaile.”

Kolatakso pilootprojekt käivitub Tallinnas, Nõmme linnaosas. Perspektiivis plaanitakse tegevust laiendada ka teistesse linnaosadesse. Kolatakso tellimine maksab tarbijaile 150 krooni. Sellele lisandub korrusmajade puhul toodete transportimisel korruse eest 10 krooni. Kolataksot on võimalik tellida telefonilt 56 236 002.

MTÜ Eesti Pakendiringlus (www.pakendiringlus.ee) on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on tagada üleriigiline pakendite ja pakendijäätmete kogumine ning taaskasutamine.

MTÜ Eesti Elektroonikaromu (www.elektroonikaromu.ee) on tootjavastutuse printsiibi alusel tegutsev mittetulunduslik organisatsioon, mille tegevuse eesmärgiks on ühendada elektri- ja elektroonikaromude kogujaid ja ümbertöötlejaid. Organisatsiooni põhitegevuseks on kasutatud elektroonikaseadmete kogumise, taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamine vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

MTÜ Eesti Rehviliit (www.rehviliit.ee) on Eesti vanim tootjavastutusorganisatsioon mis tegeleb vanarehvide kogumise ja taaskasutamise korraldamisega . Eesti Rehviliidu liikmeteks on Eesti suurimad rehvide tootjad ja maaletoojad.

Lisainformatsioon:

Aivo Kangus, MTÜ Eesti Pakendiringlus juhatuse esimees
Tel: 50 79 315, e-mail: info@pakendiringlus.ee
Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=4

MT EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kik igused kaitstud.