Uudised
Uus Probleemtooteregistri põhimäärus 2009-08-03

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2009. a määrusega nr 135 jõustati  Probleemtooteregistri põhimäärus. Seoses sellega muutus Vabariigi Valitsuse 30. jaanuari 2006. a määrus nr 28 „Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” kehtetuks.

Uue Probleemtooteregistri põhimäärusega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13209251&replstring=33

Olulisemad muudatused võrreldes varemkehtinud korraga on tootjate jaoks järgmised:

 - § 6. (4) sätestab, et Eesti Elektroonikaromu esitab edaspidi Probleemtooteregistrile andmeid iga meiega liitunud tootja kohta eraldi.

Varem kehtinud korra kohaselt esitasime registrile koondaruande, milles kõikide meiega liitunud tootjate andmed olid kokku liidetud. Uus määrus tagab kontrollorganitele võimaluse kontrollida iga ettevõtte andmeid eraldi.

- § 15. (5) sätestab, et tootja andmed tuleb registrile esitada neli korda aastas, igale kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.

- § 30 (3)   sätestab, et elektri- ja elektroonikaseadmete tootja peab esitama andmed sisseveetud, väljaveetud ning turule lastud koguste kohta alates 13. augustist 2005. a.

Uue määrusega ei kaasne lisategevusi meiega liitunud tootjatele tootjatele, kes esitavad oma andmeid tähtaegselt ning on meile oma andmed esitanud alates 13 augustist 2005.

 


Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=37

MT EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kik igused kaitstud.