Uudised
PRESSITEADE 2008-01-25

Jäätmete taaskasutuskeskusesse Karksis vallas investeeritakse kuni 50 miljonit krooni

Viljandimaa Karksi valla volikogu otsusega on vallas asuva ehitusjärgus oleva prügila uus omanik MTÜ Lõuna-Eesti Olmejäätmete Ümbertöötlemise Arenduskeskus (LEA).

Taaskasutuskeskusesse on kavas investeerida järgmise kahe aasta jooksul kuni 50 miljonit krooni.

„LEA eesmärk on arendada prügilast kaasaegsetele keskkonnanõuetele vastav jäätmete taaskasutuse ja ladestamise paik ning seeläbi arendada Lõuna-Eesti prügimajandust,” ütles LEA juhatuse esimees Aadu Võsu.

„Esile tuleb tõsta taaskasutusorganisatsioonide ja jäätmekäitlejate senist sihipärast tegevust jäätmekäitluse kaasajastamisel,” lisas Võsu.

LEA liikmeteks on tootjavastutusorganisatsioonid Eesti Pakendiringlus, Eesti Rehviliit ja Eesti Elektroonikaromu ning jäätmekäitlusettevõtted Cleanaway, Resk ja Adelan Prügivedu.

Prügila ja taaskasutuskeskuse arendamiseks on olemas ehitusluba, mille kohaselt hakatakse keskuses käitlema tavajäätmeid ning prügilasse ladestama taaskasutuseks sobimatuid jäätmeid.

Taaskasutuskeskus paikneb 8,1 hektari suurusel maa-alal. Taaskasutuskeskuse ja prügila arenduse tulevikuplaanid on kooskõlastatud kohaliku omavalitsuse tasandil.

Lisainfo:

Aadu Võsu
juhatuse esimees
MTÜ Lõuna-Eesti Olmejäätmete
Ümbertöötlemise Arenduskeskus
Tel: 50 14 845


Prinditud aadressilt http://www.elektroonikaromu.ee/web/index.php?cat_ID=1&page_id=1&news_id=23

MT EESTI ELEKTROONIKAROMU. Kik igused kaitstud.